UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Piirialade koostöö konverentsil lepiti kokku koostöö tegevussuunad

Euregio Pskov-Livonia Eesti sektsioon (http://www.pskov-livonia.net) korraldas 26.-27.04. Narva-Jõesuus hotellis „Meresuu"  piirialade koostöö konverentsi. Euregio Pskov-Livonia Eesti sektsiooni tegevjuhi Ain Jõesalu info põhjal osalesid konverentsil Pihkva oblasti Pihkva rajooni, kuue Läti ja nelja Eesti omavalitsuse esindajad.

Valgamaalt osalesid konverentsi töös Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht, Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Rein Org ja Otepää vallavanem Kaido Tamberg. Konverentsil tõdeti piirialade kohalike omavalitsuste, institutsioonide, ühingute ning elanike vahetu suhtlemise  ja koostöö vajalikkust.

Konverentsi tulemusena lepiti kokku koostöö peamised tegevussuunad aastateks 2018-2025:

       -    piiriüleste tihedate suhete loomine ja jätkamine

  • kohalike omavalitsuste, erinevate ühingute tihedam koostöö
  • kultuurivahetus
  • turism
  • õpilasvahetus, noorte sport
  • leida võimalused väikeprojektide käivitamiseks
  • temaatiline Euroregiooni Päev kaks korda aastas
  • olla piiriülese koostöö korraldamisel arvestatav sotsiaalpartner riigile

Koostöö hõlmab piirialasid Lõuna-Eestis (Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa), Kirde Lätis ( 8 omavalitsust) ja Pihkva oblastis (Pihkva linn ja 6 rajooni).