UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Piirialade turvalisust aitab tõsta koostöö

Kohalike kogukondade ning politsei ja piirivalve senisest tihedamat koostööd saaks kõige paremini vahendada kohalikud omavalitsused, et elu oleks turvalisem. 

Kolmapäeval, 14. augustil toimunud piiriseminaril Valgas arutati, kuidas edendada koostööd kogukonna, omavalitsuse ja riigi vahel, et elu oleks turvaline ka Eesti piirialadel ning piiriületus oleks sujuv. 

"Eestis on kahte moodi piiriäärset elu. Valgas on Eesti ja Läti vahel kahe Euroopa Liidu riigi omavaheline piir, aga idapiiri ääres on teistsugused probleemid," ütles Valga asevallavanem Viktor Mägi. "Vaatamata sellele, et nii Eesti kui ka Läti kuuluvad Euroopa Liitu, ei ole regulatsioonid kahes riigis päris samasugused. Käime koos regulaarselt ja see aitab nii mõnegi meie jaoks olulise piiriülese probleemi lahendada." 

"Praegu on koostöös lünki, mida tuleks täita. Sellest ka meie idee koostööd parandada uute koostöövormide leidmise kaudu," selgitas siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt. "Riik saab oma teenustega kogukondi toetada ja samuti saavad kogukonnad politseile ja piirivalvele toeks olla, nii et moodustame ühe omavahel seotud võrgustiku." 

Kogukondlikku turvalisuse mudelit on viimastel kümnenditel rakendatud mitmes riigis, nagu Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias ja Austraalias, kuid üha rohkem ka Euroopas. Teistes riikides kasutatud politseikeskse mudeli asemel on Eestis kavas juurutada mudelit, kus on keskmes kohalik omavalitsus, et eri institutsioonide ümber koonduvad võrgustikud ei hakkaks piiratud ressursi pärast võistlema. "Kogukondade sel kombel võrgustamise ja võimestamise idee soovime Kagu-Eestis teoks teha ja seejärel siinset kogemust rakendada ka mujal üle Eesti," ütles Küüt. 

Arutelu ühe ettepaneku järgi tuleks rakendada siin maksimaalselt olemasolevaid võrgustikke, nagu pensionäride ühendused, Kaitseliit ja jahimehed, kes saaksid omavalitsusega koostöös arutada, kuidas kohalikku elu paremini korraldada. Juba käivitatud maakondlikele turvalisusnõukogudele võiksid seminaril välja käidud teise idee järgi lisanduda omavalitsuste sarnased kogud, mille koostöös saab paremini määratleda ja lahendada ka kogu maakonna ühiseid probleeme. Kohalikku kogukonda on võimalik paremini kuulata näiteks külavanemate kaasamisega vallavolikogu istungitele, kus nad saaksid oma ettepanekuid esitada.

Piiriseminaril osalejad otsustasid esitada "Vunki mano!" loometalgutele siseturvalisust tagavate asutuste, kohalike kogukondade ja omavalitsuste koostöö edendamise idee. Kagu-Eestis toimuvate ametnike välitööde parimad ideed viiakse Tõrvas 15.–16. augustil toimuvatele loometalgutele, kus neid edasi arendatakse. Loometalgud on ametnike välitööde lõpusündmus, kus sõelutakse välja parimad ettepanekud ning arendatakse neid edasi kohapeal loodavate meeskondade toel.

Ametnike välitööd toovad ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueeldusi parandada.

Allikas: rahandusministeerium