UUDISED JA TEATED

« Tagasi

President kohtus Valgas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatega

14.-16. augustini toimub Valgamaal Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi suvekool. Kolmapäeva veetsid õpetajad Valgas, kus tutvusid militaarajalooliste väljapanekutega ning leidis aset vestlusring president Kersti Kaljulaidi osavõtul.

Kohtumisel Valga Gümnaasiumis tervitasid presidenti ja õpetajaid gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa ja vallavanem Margus Lepik. Murumaa rõhutas sõnavõtus õpetajatel lasuvat vastutust tulevaste kodanike kujundamisel. Lepik lisas omalt poolt, et sajandat sünnipäeva tähistava Eesti loos on ajalool ja ühiskonnateadustel oluline roll. Huvitava ajaloolise faktina tõi vallavanem välja asjaolu, et samuti sajandat juubelit tähistava naaberriigi Läti iseseisvus kuulutati välja Valga raekojas.

President Kersti Kaljulaid rõhutas arutelus õpetajatega väärtuspõhise õppe juurutamise tarvilikkust. Üha komplitseeruvas maailmas on oluline anda noortele eluteele kaasa suunda näitav väärtuskompass. Suurematest teemadest tõusid esile ka riigikeelse koolihariduse juurutamise vajadus, noorte suhtumine Euroopa Liitu ja NATOsse ning kasvav õpetajate puudus haridusmaastikul. Õpetajad nentisid, et suhtumine Eesti riiki ja erinevatesse väärtustesse juurdub lastesse juba koduses keskkonnas, kus kujunevad välja esmased hoiakud. Ühiskond muutub järjest tehnoloogilisemaks ning paljudel on selles raske orienteeruda.

Kersti Kaljulaidilt küsiti ka, mis tunne on olla Eesti esimene naispresident. Kaljulaid selgitas, et tajub suurt vastutust ja enese suhtes ka kõrgendatud ootusi, samuti pööratakse palju tähelepanu välimusele. „Tänased lasteaialapsed joonistavad presidendile kleidi selga. Enamasti sinise. Nende jaoks on see juba normaalsus," lisas Kaljulaid, kes rõhutas, et peame ühiskonnana kasvama ja paljud protsessid võtavadki aega. Õpetajatelt soovis president teada, kas tänased lapsed kasvavad tähelepanelikumates ja hoolivamates perekondades, kui üheksakümnendate põlvkond. Õpetajad tõdesid vastuseks, et valdavalt jah, kuigi olud on perekonniti ja piirkonniti erinevad. Märgati juba ka uusi ohte – nutisõltuvust ja laste ülehoidmist.

Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänavuse suvekooli märksõnad on militaarne ja müstiline, iidne ja moodne, rahvuslik ja (balti)saksalik Valgamaa näitel. Erilist tähelepanu pööratakse õuesõppemeetoditele. Valgas veedeti päev Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni väljapanekuga tutvudes ning Sooru lahingupaigas, kus viidi läbi erinevaid mänge ja harjutusi ning maitsti ka sõdurisuppi.