UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Seminaril arutleti ühtse Euroopa tuleviku üle

Kolmapäeval, 18. juulil toimus Tallinnas Rahvusvahelise Euroopa Liikumise  ja Euroopa investeerimispanga (EIP) korraldatud koostööseminar „Investing in the Future of Europe". Seminaril arutati Euroopa tulevikku investeerimise üle, Valgat toodi esile positiivse näitena taristute arendamisest. Kohtumisele oli kutsutud erinevate huvigruppide esindajaid nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. 

Sõnavõttudes rõhutati lisaks rahaliste ressursside jagamisele ka ühiste väärtuste ning identiteedi olemust. Arutleti kuidas valitsus, tööandjad, liidud ja kodanikuühiskond saaksid panustada ühisesse Euroopa tulevikku. Lisaks eelnevale oli kõne all ka noorte kaasatuse, valimisaktiivsuse tõstmise ja kodanikuühiskonna arendamise teemad ning mõistagi peatuti ka Brexitil. Laiemalt käsitleti Euroopa tulevikuperspektiive ja ühise identiteedi säilitamist. EIP kodanikuühiskonna ametnik Kristyna Pelikanova rõhutas oma ettekandes, et igaüks meist võiks ja peaks panustama ühtsesse Euroopa tulevikku, sest see on meie ja meie laste igapäeva elu keskkond.

EIP Baltiregiooni pankur Marina Ismaila nimetas positiivse näitena erinevate piirkondlike taristute arendamisel just Valgat, mainides Valga raudteejaama renoveerimist. Euroopa Investeerimispanga poolne rahastamine Balti riikides ulatus 2017. aastal 230 miljoni euroni ning keskendus muuhulgas innovatsioonile, linnaarendusele ja transpordile. Euroopa Investeerimisfond toetas piirkonna väiksemaid innovaatilisi ettevõtteid omakapitali, garantiide ja kaasava rahastusega veel 109 miljoni euro ulatuses.

Valga vallavalitsusest väisas sündmust haridusspetsialist Ivi Tigane, kes osales ka erinevates vestlusringides. Tigane tõi välja, et kohtumise kõige olulisemaks väärtuseks oli koostöövalmiduse teadvustamine ning erinevate võimaluste toomine ka kohalikule tasandile.