UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Täiendav huvitegevuse taotlusvoor kestab 13. detsembrini

Valga Vallavalitsus kuulutab välja täiendava taotlusvooru huvitegevuse toetusfondist. Taotlusvoor on eelkõige suunatud huvitegevuseks vajalike vahendite soetamiseks. Toetust on võimalik kasutada 2018. aasta lõpuni. Taotluste esitamise tähtaeg on neljapäev, 13. detsember kell 13.00.

Toetust saavad taotleda need ühingud ja asutused, kes ei ole saanud Valga linna, Karula valla, Taheva Valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast perioodiks 01.09.2017-31.12.2018 rahastust muude tegevuste alt. Toetust saavad taotleda ühingud ja asutused, kes põhimääruse järgi tegelevad noortega või noortevaldkonnas. 

Küsimuste korral pöörduda Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialisti Mati Kikkase poole e-postil: mati.kikkas@valga.ee

Huvitegevuse taotlusfondi kasutamise korra leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/405102017005

Huvitegevuse toetusfondi taotlusvorm

Huvitegevuse toetusfondi aruandevorm