UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Tänasest on avatud maakondlik tervise ja heaolu toetusvoor

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Valgamaa heaolu- ja terviseprofiili tegevuskava aastateks 2019-2023 tegevuste täitmisele ja Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Valgamaal. Eesmärkideks on suurendada elanikkonna kehalist aktiivsust, edendada tasakaalustatud toitumist, vähendada riskikäitumist ja suurendada sotsiaalset sidusust.

Taotlejaks saavad olla:

  • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
  • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende allasutused.
  • taotleja tegevuskoht peab olema Valga maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele;
  • taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

  • erakond;
  • ametiühing.

Toetusvoor on jooksvalt avatud alates 28. juunist 2019 ning taotlusi saab esitada 31. oktoobrini 2019. aastal.

Toetuse maksimaalne summa on 2000 eurot.

Tegevuste elluviimise hiliseim tähtaeg on 31.01.2020.

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil aet.arula@valgamaa.ee

Taotlemise juhendi, taotlusvormi ning aruande vormi leiad SIIT!