UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Teade üürile andmisest toitlustusteenuse osutamiseks aadressil Kungla tn 12, Valga linn

Valga Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile toitlustusteenuse osutamiseks aadressil Kungla tn 12, Valga linn asuvad toitlustuskoha ruumid koos köögiinventariga järgmistel tingimustel:

 1. Üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 2. Üüri alghind ei ole määratud;
 3. Üürnik tasub ruumide kasutamisega seotud tema poolt pakutud üüri ja kõrvalkulud;
 4. Kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest; 

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millele on peale märgitud märgusõna „Kungla 12 toitlustusteenus" Valga vallavalitsuse kantseleisse Puiestee tn 8, Valga hiljemalt 20. oktoober 2020 kell 11.00.

Pakkumised avatakse 20. oktoober 2020 kell 11.10 asukohaga Puiestee tn 8, II korrus, saal, Valga linn. 

Pakkumine esitada järgmiselt: 

 1. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.
 2. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.
 3. Pakkumises peavad sisalduma:
 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega väljendatud pakkumise üüri summa;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument;
 • tõend riiklike ja kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta. 
 1. Komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. .
 2. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

Pakkuja kohustub enne pakkumuse tegemist tutvuma üürile antavate ruumide ja seal paikneva sisustusega.

Lisainfo saamiseks võtta ühendust:

Pille Meriroos 766 9955; 5237 792, e-mail: pille.meriroos@valga.ee;

Janek Rennu 766 9956, e-mail: janek.rennu@valga.ee.