UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vahtra tänava rekonstrueerimiseks eraldati 100 000 eurot

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kinnitas käskkirja, millega saavad kohalike omavalitsuste teed sel aastal toetust investeeringuteks kokku 9 miljonit eurot. Nende seas eraldatakse ettevõtlusega seotud tee toetust ka Valga vallale.  Täpsemalt eraldatakse 100 000 eurot Valga valla Vahtra tänava rekonstrueerimiseks.

„Esimese tööna kaasajastame 2010 aastal tehtud projekti ja saadame selle uuele kooskõlastusringile.  Peale seda kuulutame välja vastava hanke," täpsustas asevallavanem Enno Kase eesseisvaid töid Vahtra tänava rekonstrueerimisel.

Kohalike teedele annab riik projektipõhist investeeringutoetust kolmel eesmärgil: transiitteede toetus (maht 7 miljonit eurot), ettevõtlusega seotud tee toetus (1,25 miljonit) ning teeületuskohtade ohutumaks muutmise toetus (maht 0,75 miljonit).

Toetuse taotluste hindamine toimus tehniliste kriteeriumite koosmõjus. Arvesse võeti muuhulgas teel oleva liikluse tihedust, seotust teedevõrguga ja ümbersõidu kasutamise võimalusi. Ettevõtlusega seotud tee toetuse taotluste hindamisel arvestati lisaks ka töötajate arvuga teega seotud ettevõtja juures.

Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse poolne panus. Omafinantseeringu määr projekti kohta sõltus omavalitsuse põhitegevuse tuludest elaniku kohta, jäädes vahemikku 10-30 protsenti.

Teede investeeringutoetust taotles kokku 47 kohalikku omavalitsust ning taotluste maht oli ligikaudu 23 miljonit eurot. Kohalikele teedele on juhtumipõhiselt toetust eraldatud ka varasemalt (aastatel 2013-2015), kuid selgelt väiksemas mahus.