UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Gümnaasium pakub tööd kunstilisele juhile

Valga Gümnaasium kuulutab välja konkursi kunstilise juhi ametikohale
 
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Tööaeg: osaline tööaeg
 
Peamised tööülesanded:
 koostöös huvijuhiga kooli kunstilise tegevuse koordineerimine;
 muusikaalase kogemuse ja väärtuste edasiandmine;
 õpilaste kaasamine loomingulistesse, ennekõike muusikaalastesse tegemistesse;
 õpilaste loomingulise tegevuse toetamine ning nende muusikaalane ettevalmistamine;
 kooli kunstilise tegevuse initsiatiivikas edendamine ning selle põimimine hariduse ja tehnoloogiaga;
 valikkursuste läbiviimise ja loominguliste gruppide/muusikaliste kollektiivide juhendamise võimalus.
 
Kandidaadilt ootame:
 soovi ja oskust näha õpilastes potentsiaali, et aidata kaasa nende loomingulisele arengule;
 kunstilist loovust ja innovaatilisust;
 oskust mängida muusikaintrumenti(-e);
 pühendumist;
 soovi ise õppida ja teisi õpetada;
 väga head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust.
Kasuks tuleb:
 eelnev töökogemus noortega;
 oskus juhtida õppeprotsessi;
 positiivne ellusuhtumine ja koostöövalmidus.
 
Meie pakume:
 kaasaegset töökeskkonda ning arenguvõimalust;
 võimalust osaleda kooli- ja õpikeskkonna arendamises;
 head ja töökat kollektiivi.
 
Kandideerimiseks tuleb esitada:
 avaldus kandideerimissooviga,
 elulookirjeldus,
 visioon kunstilise juhi tööst Valga Gümnaasiumis,
 haridust tõendavate dokumentide koopiad.
 
Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 10.12.2018, saates need aadressile J. Kuperjanovi 10, Valga 68207 või kool@valgagym.ee
 
Lisainfo:
Valga Gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa
E-post: andrus.murumaa@valgagym.ee
Tel 5309 4938