UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vald osaleb 2024. aasta kultuuripealinna programmis

Tartu koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn 2024. Nüüd on selge, et ka Valga vald osaleb suures kultuuriprogrammis. Nimelt otsustati reedel toimunud Valga vallavolikogu istungil üsna üksmeelselt, et Valga vald sõlmib sihtasutusega Tartu 2024 koostöölepingu, millega käivitatakse 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna põhjalik ettevalmistamine vallas.

Koostöölepinguga pandi paika kultuuripealinna tegevused ja ja rahastamise põhimõtted aastateks 2021-2025. Vallavanem Ester Karuse leiab, et kultuuripealinna programmiga ühinemine on Valga valla jaoks vägagi perspektiivikas, sest koostöös teiste piirkondadega toob ka meile rohkem tuntust. „Kagu- ja Lõuna-Eesti koondumine Euroopa kultuuripealinna egiidi alla pakub ainulaadseid võimalusi ellu viia ideid, mis on võimalikud ainult koostöös," näeb ta selles otsest kasu ja lisab, et sarnastes projektides osalemine aitab meil vältida ääremaastumise süvenemist.

Kultuuripealinnaks olemise aja jooksul on piirkonda oodata hulgaliselt külastajaid. See tähendab ühtlasi majanduse elavnemist. „Tiitliaastal toimuv mõjutab positiivselt nii siin ööbivate kui ka ühepäevaturistide arvu, majutus-, toitlustus- ja transpordiettevõttete käivet, loomemajandust ja kultuuriasutusi ning paljusid teisi valdkondi."

SA Tartu 2024 ja Lõuna-Eesti omavalitsuste koostöölepingus aastateks 2021-2025 on Euroopa kultuuripealinna tegevuste finantseerimispõhimõtted seotud omavalitsuse elanike arvuga. Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 kavandatud tegevuseelarve kogu perioodiks on 24,5 miljonit eurot. Väljaspool Tartu linna osalevate Lõuna-Eesti omavalitsuste panus sellesse on 7% jagatuna vastavalt elanike arvule. Ka riik investeerib Euroopa kultuuripealinna piirkonda 10 miljonit eurot.

Volikogu otsusele on eelnenud Valga valla juhtide ning kultuuri- ja turismiedendajate pikk eeltöö, mille käigus on peetud hulgaliselt kohtumisi, koosolekuid, nõupidamisi, on arutletud ja kalkuleeritud. Ka nädal tagasi Valga kultuurikeskuses toimunud ideekorjel keskenduti ideedele ja mõtetele, kuidas Valga vald aga ka Valgamaa piirkonnana saaksid kasu kultuuripealinna staatusest. Ester Karuse rõhutab, et meil tuleb targalt ära kasutada olemasolevat, näiteks ilusat loodust ja meie piiriülest elukorraldust koos täiesti erilise piirilinna staatusega. „Me võime julgelt väita, et oleme Eesti lõunavärav, peame vaid suutma selle teadmise enda kasuks tööle rakendada," sõnab vallavanem. „Usun, et kõik on minuga sama meelt, kui ütlen, et Valga valla tugevuseks on unikaalne positsioon - me oleme ristmikul, mille ääres on väga palju võimalusi. Kooslus „üks linn - kaks riiki" on maailmas harukordne ja see annab mitmeid võimalusi ennast tutvustada," lisab Karuse. „Tuleb mõelda suuremalt ja avatumalt, ning periood ühtse kultuuripealinnana annab selleks hea võimaluse: koos oleme rohkem nähtavad."

Sel aastal hääletavad Tartu 2024 koostöölepingu üle kokku 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse volikogud Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnast ning Viljandi linnast.