UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Priimetsa Kool tähistas kodanikupäeva

Valga Priimetsa Kooli koolipere tähistas eile piduliku kontsert-aktusega kodanikupäeva. Kooliperet tervitasid Valga asevallavanem Jüri Konrad ja direktor Marina Krotova.   

Kodanikupäeva tähistamisega soovib kool innustada oma õpilasi austama kodumaad, tähtsustades kodu, riiki, rahvast ja kodanikutunnet. Peetakse oluliseks eesti keele kui riigikeele oskuse tähtsust ning uhkust selle oskuse üle.         

Sündmuse pidulikkust tõstsid oma kooli rahvatantsurühma ja laululaste etteasted. Kuna koolis on lõppemas kunstikuu, tänati sellel osalenud loomeinimesi, õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi, vilistlasi. Sel korral oli külaliseks Valga linna kunstnik Kersti Gusek. Samuti autasustati kunstiviktoriinil ja fotokonkursil osalenud parimaid õpilasi.        

Viiendat aastat tunnustati Valga Priimetsa Koolis kodanikuks olemist ning kooli- ja ühiskonnaelu edendamisel kaasa aidanud õpilast, õpetajat, koolitöötajat või lapsevanemat, kes on silma paistnud koolielu üldisele arengule kaasaaitamisega või kooli jaoks oluliste saavutustega. Varasemalt on Valga Priimetsa Kooli aasta kodaniku tiitli on pälvinud õpetaja Külli Hütt, hoolekogu esimees ja lapsevanem Vitali Mašnitš, kooli vilistlane Viktor Tsõs ja õpetaja Riina Kortel.

Käesoleval aastal esitati aasta kodaniku kandidaatideks 5 nominenti. Valga Priimetsa Kooli 2019. aasta kodanikuks valiti kooli kauaaegne pedagoog Olga Rubtsova. Valga Priimetsa Kooli 2019. aasta kodanik on töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, vene keele ja kirjanduse õpetajana pikki aastaid. Tema algatusel ja eestvedamisel on õpilased saanud osaleda üleriigilises kodanikuhariduse programmis „Minu Riik", kus lõpuklasside õpilased tutvuvad riigi, võimu ja poliitiliste institutsioonidega.

Ta on õpetaja, kes pöörab oma ainetundides suurt tähelepanu isamaalisele kasvatusele. Tema õpilased on pädevad Eesti ajaloos, Euroopa Liidu toimimisel, maailmahariduses ning rahvusvahelises suhtluses, harib õpilasi erinevaid viktoriine koostades ja läbi viies. Valmistab ette õpilasi aineolümpiaadideks, on edukas ja hinnatud loovtööde juhendaja. Iseloomult on Rubtsova kolleegide sõnul äärmiselt tasakaalukas ja tolerantne.

Palju õnne Olga Rubtsovale ja jõudu edaspidiseks!