UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vald sai esimese arengukava

Valga Vallavolikogu võttis 26. oktoobri istungil vastu "Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023". Uues arengukavas on sõnastatud valla olulisemad väärtused ja põhimõtted ning seatakse sihid järgmiseks neljaks aastaks.

Täna kehtiva arengukava koostamine on kestnud ligi pool aastat. Töö algas juba kevadel ideede kogumise ja avalike aruteludega ning jätkus suve jooksul eri valdkondade esindajatest moodustatud juhtrühmas. Kogutud mõtted koondas tervikuks ja kirjutas lahti vallavalitsuse kaasatud spetsialist Rivo Noorkõiv OÜ Geomediast. Valminud eelnõu läbis avaliku väljapaneku, mille käigus koguti vallaelanike arvamusi ja ettepanekuid dokumendi paremaks tegemiseks. Nii sai arengukava veel mitmeid olulisi täiendusi.

Vallavanem Margus Lepiku sõnul sündis arengukava mitmete kohtumiste ja arutelude tulemusel. "See on tulevikuvisioon, mille poole Valga vald peab järgmistel aastatel suunduma. Kindlasti ei ole tegemist lõpliku dokumendiga. Ootame endiselt valla erinevatelt piirkondadelt ja kogukondadelt sisendeid, mida nii arengukavas kui konkreetsemates tegevuskavades arvestada," selgitas Lepik. Kuigi aasta tagasi moodustatud Valga valla esimene arengukava on vastu võetud, ei ole töö suurvalla arendustegevuse planeerimisel sellega lõppenud. Üldisemaid suundi käsitleva arengukava kinnitamisele järgneb täpsema tegevuskava välja töötamine, milles pannakse paika igaks aastaks planeeritavad tegevused ja investeeringud ning nende elluviimise aeg. Järgmise aasta tegevuskava koostatakse eelarvearutelude käigus ning 2019. aasta plaanide ettevalmistamine on juba alanud.

Kehtiv arengukava vaadatakse läbi ja viiakse sellesse vajadusel sisse täiendusi vähemalt kord aastas. Järgmine planeeritud tähtaeg selleks on 2019. aasta maikuu. Vajadusel võib dokumendis volikogu otsusega parandusi teha ka varem. Valga valla elanikud on aga igal ajal oodatud valla arengu küsimustes kaasa rääkima ja oma arvamusi ning ettepanekuid esitama. Valga Vallavalitsus tänab kõiki, kelle ideede, arvamuste, ettepanekute ning täienduste toel on valminud järgnevate aastate arengukava ja eelarvestrateegia!