UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vald soovib haigla sünnitusosakonna avatuks jätmist ning meditsiiniteenuste piiriülest rahastamist Lätiga

 

Valga vald tegi seoses sünnitusosakonna sulgemisega 1. juulist Sotsiaalministeeriumile ja Tartu Ülikooli Kliinikumile pöördumise, milles palub, et Valga Haigla sünnitusosakond sarnaselt Põlva Haiglaga 2019. aasta lõpuni avatuks jäetaks ning alustataks läbirääkimisi Läti Vabariigiga meditsiiniteenuste piiriüleseks vahendamiseks ja rahastamiseks.

Järgneb pöördumise täistekst, mille allkirjastasid Valga Vallavolikogu esimees Külliki Siilak ja Valga vallavanem Margus Lepik.

 

 

28. juuni 2018

Valgas

 

Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister Riina Sikkut´ile, Eesti Vabariigi riigihalduse minister Janek Mäggi´le, Tartu Ülikooli Kliinikumi Nõukogu esimees Urmas Klaas´ile ja Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusele ning Riigikogu Sotsiaalkomisjonile

 

Pöördumine

Valga Vallavolikogu ja Valga Vallavalitsus pöörduvad Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse poole palvega pikendada Valga Haigla sünnitusosakonna tegutsemist vähemalt 2019. aasta lõpuni ning tagada sünnitusabiteenuse kättesaadavus üleminekuperioodiks. Samuti palume läbirääkimiste alustamist Läti Vabariigi valitsusega piiriüleseks koostööks meditsiiniteenuste vahendamisel ja rahastamisel.

Riigikogu sotsiaalkomisjon tõdes 12. juuni istungil vastusena Valga kogukonna pöördumisele, et Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine on ebapiisavalt ette valmistatud. Samuti leiti, et kohalikele elanikele ei ole jaotatud sünnitusosakonna sulgemise kohta piisavalt infot ning neil ei ole olnud võimalik kaasa rääkida niivõrd olulise otsuse langetamisel. Valga Haiglal on seni välja töötamata turvalised alternatiivsed lahendused abivajajatele ning tegemata on teavitustöö, kuidas Valga piirkonna sünnitusabi vajajad alates 1. juulist tegutsema peaksid.

Sünnitusosakonna töö jätkamist on Eesti Vabariigi Riigikogult palunud Valka kihelkonnaduuma, keda esindab esimees Vents Armands Krauklis. "On väga oluline, et piirialal tegutseks laia profiiliga üldhaigla, mis pakub ka sünnitusteenust, sest sageli tuleb ette enneaegseid sünnitusi ning emade ja laste tervis sõltub meedikute operatiivsest tegutsemisest," seisab Krauklise pöördumises. Valka kihelkonnaduuma esimees kutsub üles Eesti ja Läti vahelisteks läbirääkimisteks, et Valka kihelkonna elanikele oleksid kättesaadavad Valga Haigla ja selle sünnitusosakonna teenused ning et Läti riik oleks valmis nende eest maksma.

Sünnitusosakonna sulgemise korvamatut kahju kogu piirkonna arenguvõimalustele nentis ka riigihalduse minister Janek Mäggi, kes viibis Valgas visiidil teisipäeval 26. juunil ning külastas Valga Haiglat. Minister nägi samuti vajadust, et ka läti kodanikud saaksid Valga Haiglas sünnitamas käia ning tõdes, et sünnitusosakonna kaotust ei kompenseeri Valgale miski. "Piiriülene koostöö on valgalaste jaoks eluküsimus," kirjutas riigihalduse minister oma sotsiaalmeediapostituses.

Eluliselt vajalike teenuste pakkumise lõpetamisel on pöördumatu mõju kogu piirkonnale ning selle arenguvõimalustele. Valga Haiglal on oluline roll ka piiriüleste teenuste ning siseturvalisuse tagamisel piirialadel. Seega pole Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine pelgalt meditsiiniline, vaid laiapõhjalise mõjuga poliitiline otsus, mis vajab põhjalikku eeltööd, võimalike mõjude analüüsi ning pikemat üleminekuperioodi. Valga omavalitsus on seisukohal, et sarnaselt Põlva haiglaga peab Valgas sünnitusteenuse pakkumine jätkuma vähemalt 2019. aasta lõpuni. Selle perioodi jooksul palume alustada läbirääkimisi Läti Vabariigiga meditsiiniteenuste piiriüleseks tagamiseks, vahendamiseks ja rahastamiseks.