UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 uue redaktsiooni avalik väljapanek

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 uue redaktsiooni avalik väljapanek toimub 2. 11-17.11. 2019. Sel ajavahemikul on kõigil huvilistel võimalik dokumendiga tutvuda ning esitada soovi korral oma ettepanekuid.

Dokument on välja pandud Valga valla kodulehel, Valga Vallavalitsuses (Puiestee 8, Valga), valla teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Ettepanekuid saab esitada e-postil: mare.raid@valga.ee, samuti tuues ettepanekud kirjalikult Valga vallavalitsuse või teeninduskeskuste sekretäride kätte hiljemalt 17.11.2019. Ettepanekute esitamise vormi leiad SIIT.

Avalikule väljapanekule järgneb Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik arutelu, mis toimub Valga Raekoja (Kesk tn 11) 1. korruse saalis 20.11.2019 kell 13.00. Arutelust on oodatud osa võtma kõik huvilised: asutuste-organisatsioonide esindajad, huvigruppide esindajad, ettevõtjad, vallakodanikud jt. Osalejatele kohvilaud. Ootame aktiivset osavõttu ning ettepanekute esitamist!

Valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise käigus toimusid septembrikuus vestlused valdkondade ja teenistuste juhtidega saamaks tagasisidet arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise kohta ning tegevuste ajakohastamiseks. Sellega kaasnes alates 10. septembrist 2019 avalik ettepanekute korje Valga valla veebilehel, mille käigus oli kõigil võimalik dokumendile oma muudatus- ja parandusettepanekud esitada. Vastav üleskutse avaldati ka infolehes Valga Teataja.

Kõigi 1.oktoobriks 2019 laekunud ettepanekutele tuginedes viidi kehtivasse arengukavasse sisse muudatused, samuti on kaasajastatud eelarvestrateegia. Valminud eelnõud tutvustati Valga vallavolikogu komisjonides.

Avaliku väljapaneku ja arutelu järgselt esitab vallavalitsus kõnealuse eelnõu vallavolikogu istungile vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023 uue redaktsiooni dokumendid:

Muudatustega_Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Lisa 1. Valga valla profiil. 28.09.18 seisuga

Lisainfo:

Mare Raid, Valga vallavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist
tel. 53 498 683, mare.raid@valga.ee
www.valga.ee