UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Eriolukorra info Valga valla elanikele

 • Valga valla meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

 

Reede, 13. märtsi Valga valla haridusjuhtide ja kriisikomisjoni kogunemisel võeti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastu järgmised otsused:

 • Valla koolid  ja Valga Muusikakool lähevad esmaspäevast 16. märtsist üle distantsõppele. Huviringide tegevus peatatakse.
 • Lasteaedade töö korraldatakse alates esmaspäevast 16. märtsist ümber ning vähendatakse avatud rühmade arvu. Valga linnas jääb valvelasteaiana avatuks lasteaed Walko. Lapse lasteaeda toomiseks tuleb esitada mõjuv põhjendus kirjalikult asutuse juhile.
 • Vallavalitsusega asjaajamiseks tuleb eelistada elektroonseid kanaleid, nagu e-post ja valla kodulehelt leitav e-taotluskeskkond. Vallamajja vastuvõtule tulla ainult mõjuval põhjusel, kui küsimust pole võimalik teisiti lahendada.
 • Kõik kultuuriüritused ja spordisündmused jäetakse ära esialgu kuni 1. maini.
 • Valga Spordihall jääb suletuks esialgu 1. maini.
 • Valga Muuseum ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon jäävad suletuks 1. maini.
 • Kõik valla noortekeskused sulevad uksed esialgu kuni 1. maini.
 • Valga Keskraamatukogu ja maapiirkondade raamatukogud teenindavad kliente kontaktivabalt, säilib raamatute laenutamise ja tagastamise võimalus. 
 • Valla kõigis hoolekandeasutustes, Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas lõpetatakse külastajate vastuvõtt ja korraldatakse töö ümber.
 • Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest.