UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi menetleja ametikohale

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi MENETLEJA ametikohale

Valga Vallavalitsus vajab oma meeskonda kahte menetlejat, kelle ülesandeks on kohaliku omavalitsuse pädevusse antud väärteomenetluste läbiviimine, sealhulgas sellega seotud õigusaktide nõuete üle järelevalve teostamine, eelkõige Valga Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktide nõuete täitmise üle.

Tööülesanded:

 1. väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametniku ülesannete täitmine, sh valla haldusterritooriumil väärtegude avastamiseks regulaarsete kontrollreidide teostamine;
 2. vallavalitsuse kohtus esindamine kohtuvälise menetlejana;
 3. osalemine valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamisel;
 4. teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele vastamine.

Nõuded ametikohta täitva teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele, isikuomadustele ja oskustele:

 1. kutsekeskharidus (politseiametnik) või kõrgharidus (õigusteadus);
 2. oma valdkonda puudutavate Eesti Vabariigi ja Valga valla õigusaktide tundmine, teadmised töökorraldusest;
 3. kasuks tuleb varasem töökogemus väärteomenetlejana;
 4. eesti keele valdamine kõnes ja kirjas, vene keele valdamine ametialase suhtluse tasandil;
 5. haldusdokumentide ning ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 6. hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 7. kohusetundlikkus;
 8. stressitaluvus.

Omalt poolt pakume:

 1. huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 2. eneseteostus- ja erialase arengu võimalusi;
 3. ametitelefoni ja tööks vajalikku personaalarvutit;
 4. ametisõiduki kasutamise võimalust või isikliku sõiduki kasutamise eest kompensatsiooni;
 5. 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 6. töötasu alates 1350 eurot kuus.

Lisainfo:

 1. Töö asukohaks on Valga vald.
 2. Tööaeg ja tööliik: täistööaeg.
 3. Tööle asumise aeg: 10. veebruar 2020. a.

Täiendav informatsioon: jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, telefon: 5750 3700

e-post anastasya.kikkas@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 21.01.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.