UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Tsirguliina Kooli direktori ametikohale

Tsirguliina kool on sajakonna õpilasega tegus maakool, mis alates 1. septembrist 2020 alustab tegevust lasteaed-põhikoolina.

Ametiülesanded: Kooli õppe-kasvatustöö korraldamine ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
  • juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
  • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõimelisus.

Kasuks tuleb kogemus projektide kirjutamisel.

Pakume:

  • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
  • enesetäiendamise ja –teostuse võimalusi.

Lisainformatsioon:  asevallavanem Karl Kirt, tel 5361 2978, e-post karl.kirt@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, essee teemal „Tsirguliina Kooli arengusuunad ja juhtimispõhimõtted" ning nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad palume saata  6. juuliks e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.