UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsus pakub tööd logopeedile

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (1,0 ametikohta).

Logopeedi ülesandeks on:

  • Valga valla maapiirkonna lasteaedade ja põhikoolide eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste/õpilaste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine.
  • Kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine.
  • Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.
  • Juhendab tekkivate kõneprobleemide, lugemis- ja kirjutamisraskuste ennetamist.
  • Juhendab vajadusel ka teiste alade spetsialiste ning rühmaõpetajaid ning nõustab õpetajaid ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi.
  • Vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatel nõutav erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse. Soovitavalt isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Vallavalitsuse meeskonnas töö annab:

  • Erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele.
  • Mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid.
  • Logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.
  • Motiveerivat töötasu.

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Elulookirjeldus, koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata 30. augustiks 2019. a personalispetsialist Heldi Kaaresele, e-postile heldi.kaares@valga.ee.