UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsus pakub tööd sotsiaalpedagoogile

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohale).

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

 • Sotsiaalpedagoogi ametikoha põhieesmärgiks on preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine.
 • Koolikohustuse mittetäitjatega tegelemine ning õpilaste edasijõudmis-, käitumis- ja suhtlemisraskustele lahenduste leidmine.
 • Koostöö klassijuhatajate, vallavalitsuse ja politseiameti vastavate töötajatega.
 • Efektiivse ja toimiva koostöövõrgustiku loomine õpilase abistamiseks ja osalemine võrgustikutöös.
 • Probleemsete õpilaste kodude külastamine.
 • Ühenduse pidamine väljaspool Valga valla õppivate probleemsete õpilaste, nende vanemate ja õpetajatega ning nende abistamine.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

 • Erialane kõrgharidus.
 • Varasem töökogemus – soovitavalt pedagoogika valdkonnas.
 • Teadmised hariduskorraldusest; haridusalastest ja teistest ametialastest õigusaktidest;
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.
 • Eesti keele valdamine (kasuks tuleb vene keele valdamine vähemalt kesktasemel, lisaks kesktasemel saksa või inglise keele koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega).
 • Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, kõrge pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus.

Mida sotsiaalpedagoogi amet annab:

 • Sotsiaalpedagoogi töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv. Sotsiaalpedagoogi töö on paindlik, jagunedes tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.
 • Erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele.
 • Mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid.
 • Sotsiaalpedagoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.
 • Ametipalka 1150 eurot.

 

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 53 544688, e-post kalmer.sarv@valga.ee. Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata 27. augustiks sekretär-personalispetsialistile Heldi Kaaresele, e-postile heldi.kaares@valga.ee.