UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse erakorraline istung 27. 11. 2018

Valga Vallavalitsuse 27. novembri erakorralisel istungil otsustati:

kinnitada

Sooru Lasteaia hoolekogu 2018/2019. õppeaasta koosseis järgnevalt:
Keili Tahur – lapsevanemate esindaja
Merle Must – pedagoogide esindaja
Ivi Tigane – Valga vallavalitsuse esindaja

Valga Lasteaia Walko hoolekogu 2018/2019. õppeaasta koosseis järgnevalt:
Kristina Siimann – Tupsu rühma esindaja
Meelis Saavel – Krõlli rühma esindaja
Regina Kuus – Rübliku rühma esindaja (aseesimees)
Kerli Jaaksoo – Vääniku rühma esindaja
Kristi Lee – Päikesejänku rühma esindaja (esimees)
Aare Mandel – Naerupalli rühma esindaja
Natalja Trubnikova – Cipollino rühma esindaja
Anna Kõivsaar – Tšeburaška rühma esindaja
Irma Hobolainen – Mõmmi rühma esindaja
Inga Lehes – pedagoogide esindaja
Ivi Tigane – Valga Vallavalitsuse esindaja

Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseis järgnevalt:
Valdeko Nielson – hoolekogu esimees (kooli vilistlane)
Tiina Lall – õpetajate esindaja
Kerly Uppin – õpetajate esindaja
Ester Karuse – volikogu esindaja
Ly Maidla – õpilaste esindaja
Merce Mäe – vilistlaste esindaja
Kalev Luts – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide rendi ja teenuste hinnad.

esitada vallavolikogule kinnitamiseks alljärgnevate määruste ja otsuste  eelnõud:

omafinantseeringu garanteerimine summas 107 930 eurot projekti „ Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas " elluviimiseks perioodil 03.09.2018-31.08.2020;

vallavara (kinnistu Valga linnas Võru tn 78a ) võõrandamine otsustuskorras Aclima Baltic AS-le ja tasuta võõrandamine otsustuskorras AS Valga Vesi;

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine;

maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks;

reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks.