UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 21. 11. 2018

Valga Vallavalitsuse 21. novembril toimunud istungil otsustati:

nõustuda

Tsirguliina alevikus hoone  teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise kui vallasasja omaniku  kasuks. Määrata hoonestusõiguse käigus moodustatavale kadastriüksusele  aadress ja maksustamishind;

Lota külas hoone teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise kui vallasasja omaniku kasuks. Määrata hoonestusõiguse käigus moodustatavale kadastriüksusele aadress ja maksustamishind;

Tsirguliina alevikus hoone  teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise kui vallasasja omaniku kasuks. Määrata hoonestusõiguse käigus moodustatavale kadastriüksusele aadress ja maksustamishind.

väljastada

kasutusluba  AS Utilitas Eesti Maleva tn 8 kinnistust kuni Petseri tn 8 kinnistuni rekonstrueeritud kaugküttetorustikule; Vabaduse tn 27//27a asuvale rekonstrueeritud ärihoonele; Raavitsa küla Priisali kinnistule rajatud reoveepuhastile, Ringiste küla Kolga kinnistule rajatud reoveepuhastile; Vilaski küla Kuslapuu kinnistule püstitatud elumajale ja abihoonele; Korkuna külas Kalda kinnistul asuvale Mängudemajale.

võõrandada

otsustuskorras tasuta  AS-le Valga Vesi  järgmine vallale kuuluv vara:

Inv nr.

Vara nimetus

Maksumus (euro)

8400095

Jaanikese küla valgustusrajatis 45 valgustiga

0,00

8200071

Kaagjärve küla valgustusrajatis 18 valgustiga

0,00

8200072

Lüllemäe küla valgustusrajatis 101 valgustiga

0,00

8200002

Lüllemäe AJ F4 ja F5 õhuliini raudbetoon mastid 26 tk

0,00

8200003

Lüllemäe AJ F4 ja F5 õhuliini raudbetoon toed 16 tk

0,00

8200004

Lüllemäe AJ F4 ja F5 õhuliini tõmmits 1 tk

0,00

8200001

Lüllemäe AJ F4 ja F5 õhuliin 0,4kV õhuliini juhe A-25 337m

0,00

8400094

Priipalu-Ratniku tee valgustusrajatis 21 valgustiga

0,00

8200073

Riisali küla valgustuarajatis 12 valgustiga

0,00

8400044

Sooru küla tänavalgustuse el.liin ja kilp

249,70

8400050

Tänavavalgustus liin Tsirguliina kooli ees

872,01

8400052

Tsirguliina Piiri tänava valgustusliin

929,79

8400093

Õruste küla valgustusrajatis 12 valgustiga

0,00

 

volitada

Valgamaa Omavalitsuste Liitu korraldama avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Valga maakonna arengustrateegia koostamisse; avalikustama Valga maakonna arengustrateegia eelnõu Valgamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel.

kinnitada

Lüllemäe Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

Kalle Kadakas                     lastevanemate esindaja

Veiko Pormeister               lastevanemate esindaja

Ly Bergmann                      vilistlaste esindaja

Alesja Arikainen                 Kaagjärve lasteaiarühma lastevanemate esindaja

Triinu Rätsepp                    Lüllemäe lasteaiarühmade lastevanemate esindaja

Marin Abolin                      õppenõukogu esindaja lasteaiast

Liina Saksing                      õppenõukogu esindaja koolist

Annabel Pormeister          õpilasesinduse esindaja

Vilju Arna                           Valga Vallavolikogu esindaja

Tsirguliina Lasteaia Õnnelind hoolekogu koosseis  alljärgnevalt:

Kristel Orula - Värvukeste rühma esindaja (hoolekogu esimees)

Rutti Jaani - Rõõmulindude rühma esindaja

Merlyn Oper - Pääsupoegade rühma esindaja

Katrin Kallis - pedagoogide esindaja

Kalmer Sarv - Valga Vallavalitsuse esindaja

kinnitada

Valga valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus.

eraldada

reservfondist Lüllemäe Kultuurimajale torustiku lekke likvideerimise  kulude katteks 150 eurot; vallahoolduse teenistusele bussiootepaviljonide korrastamiseks 7000 eurot ja Raja tänava avariiohtliku seisukorra likvideerimiseks 7 700 eurot; munitsipaalvara teenistusele Valga sauna projekteerimistöödeks 1980 eurot;

projektide omaosaluse realt Valga Priimetsa Koolile heade kogemuste päeva läbiviimise kulude katteks 1000 eurot;  hajaasustuse programmi vallapoolseks osaluseks 26 440 eurot; projekti „Kodud tuleohutuks" vallapoolseks omaosaluseks 8 470 eurot; välisprojektide ja arenguteenistusele Epicuro programmi omaosaluseks 2 135 eurot;

investeeringute realt  eraldada  Valga Lasteaed Buratino´le  vee ja kanalisatsiooni-torustiku renoveerimiseks ja avariiohtliku olukorra likvideerimiseks 12 139 eurot, ehitus-planeerimisteenistusele Vabaduse 13 renoveerimisega seotud värviuuringuteks 504 eurot, spordihoone projekteerimise lisatöödeks 7 750 eurot, Kuperjanovi 12 täiendavateks värviuuringuteks 330 eurot ja LA Walko projekti ekspertiisi teostamiseks 5 880 eurot;  vallahoolduse teenistusele Võru tänava rekonstrueerimise täiendavateks töödeks 31 000 eurot ja valla teede avariiremondiks 60 000 eurot;  välisprojektide ja arenguteenistusele tööstusalade projekti projekteerimise lisatöödeks 432 eurot, Valga kesklinna kvartal 8 projekti vallapoolseks osaluseks 717 000 eurot ja sellega seotud tänava renoveerimiseks 116 368 eurot. 

anda

nõusolek AS Utilitas Eesti-le isikliku kasutusõiguse seadmiseks tasuta ja tähtajatult alljärgnevale kinnistule: Jaama puiestee, isikliku kasutusõiguse ala suurus 165,1 m2, kaugküttetorustiku paigaldamiseks;

nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevatele Valga linnas kinnistutele Telia Eesti AS  kasuks:  Raja tänav , isikliku kasutusõiguse ala suurus 147 m2 ; Raja tn 2a,  isikliku kasutusõiguse ala suurus 43 m2 ; Riia tn T1, isikliku kasutusõiguse ala suurus 50 m2;  Riia tn T3, isikliku kasutusõiguse ala suurus 212 m2;  Kesk tänav,  isikliku kasutusõiguse ala suurus 47 m2 ;  Riia tn 5, isikliku kasutusõiguse ala suurus 117 m2;

soodustus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse helitehnika kasutamiseks  eraisikule kontserdi korraldamiseks Valga Jaani kirikus.

määrata

Valga maakonnas Valga vallas liikluspindade ruumikujud ja nimetused: Lüllemäe külas Lüllemäe tee, Raavitsa külas Pärna tänav  ja Sipelga tänav, Raavitsa külas Kesk tänav , Kase tänav , Riisali tänav  Mooni tänav, Tulbi tänav, Tare plats, Metsaääre tänav, Sõpruse tänav ja Mõmmi tänav .

korrastada

maaüksuste aadressid Lüllemäe külas (17 aadressi); Raavitsa külas(133), Väheru külas (3) ja Rebasemõisa külas (2).

viia sisse

Valga valla 2018 aasta eelarves  muudatused halduskulude osas.