UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 4. juulil 2018

Valga vallavalitsuse 4. juuli 2018 istungil otsustati

eraldada

huvihariduse ja huvitegevuse toetust  31 noorele kokku 1395 eurot;

pearaha Valga valla spordiklubidele perioodi eest 2018.aasta jaanuar kuni juuni  kogusummas 34 554 eurot alljärgnevalt:

Jalgpalliklubi FC Valga  2496 eurot
Jalgpalliklubi FC WARRIOR 3666 eurot
Võrkpalliklubi Viktooria 5850 eurot
Spordiklubi „Maret-Sport" 4212 eurot
Spordiklubi Valga Laskurklubi 702 eurot
Käsipalliklubi KÄVAL 4680 eurot
Valga saalihoki klubi 2106 eurot
Mittetulundusühing Nahkkinnas 1248 eurot
Valga Motoklubi 1404 eurot
Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa 3510 eurot
Liivimaa Rattaklubi 1482 eurot
Valga Spordiklubi 3198 eurot

eraldada reservfondist
mittetulundusühingule „Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts" 345 eurot projekti „Tuleohutusalane ennetuspäev kogu perele" omaosaluse tasumiseks;
mittetulundusühingule „Karula Muinsuskaitse Selts" 230 eurot projekti „Karula kihelkonna ajalugu esitleva muuseumi loomiseks vajaliku ruumi renoveerimine ja sisustamine" omaosaluse tasumiseks;
Valga Motoklubile 1000 eurot Jaanikese motokrossi korraldamiseks;
Mittetulundusühingule „Rahvatantsurühm Rukkilill" 650 eurot transpordikulude katteks sõiduks Euroregiooni Päevadele Sebežisse (Pihkva oblast).
haridus- ja kultuuriteenistusele 2000 eurot valla kultuuriürituste korraldamiseks.

eraldada investeeringuteks munitsipaalvara teenistusele Valga raudteejaama koridori arvutivõrgu kaablite korrastamiseks 2301 eurot.

võõrandada
vallametsast  SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspeditsioonile otsustuskorras tasuta metsamaterjali 5 tm , väärtusega ~295 eurot;
otsustuskorras  küttepuid kahele vallakodanikule kokku 19,30 tm kogusummas 193 eurot (lisandub käibemaks);
vallametsast otsustuskorras tasuta küttepuid 5 rm  väärtusega 150 eurot Karula Naisseltsile;
otsustuskorras OÜ-le Valga Puu oksahunnikud hinnaga 6€/ (lisandub käibemaks) pmTäpsed kogused saadakse pärast oksamaterjali hakkimist vallavara omandaja poolt, kes esitab Valga vallavalitsusele akti hakitud mahu kohta;

avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:
korteriomand Lüllemäe 87-5, Valga vald alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
korteriomand Keskuse 47-3, Õru alevik, Valga vald alghinnaga 250 eurot, tagatisraha 25 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
½ mõttelist osa korteriomandist J.Kuperjanovi tn 66-1, Valga linn, Valga vald alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
korteriomand Võru tn 26-5, Valga linn, Valga vald alghinnaga 150 eurot, tagatisraha 15 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
korteriomand Võru tn 32-3, Valga linn, Valga vald alghinnaga 150 eurot, tagatisraha 15 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

anda
otsustuskorras tasuta Eestimaa Talupidajate Keskliit kasutusse 23. august 2018 kell 11.00-14.00 Valga linna keskväljak karavani Talust Taldrikuteni ürituse läbiviimiseks;

kodanikule otsustuskorras tähtajatult kasutusse eluruum Valga linnas.

lubada
sõlmida SA-l Valgamaa Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon allüürileping Sineli Pidulauad OÜ-ga ruumidele asukohaga Pikk tn 16, Valga linn.

määrata
kinnistute Petseri tn 40 ja Petseri tn 40a  liitmisel ning Petseri tn 38a jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Petseri tn 40, pindala ligikaudu 19594 m2, 100% tootmismaa, Petseri tn 38a, pindala ligikaudu 19540 m2, 100% ärimaa.

kinnitada
puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord, milles paika pandud  toetuse taotlemise kord, teavitamine ja toetust taotleda saavad õigustatud isikud (vaata toetuse määramise kord).