UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 9. aprillil

Valga vallavalitsuse 9. aprilli istungil otsustati:

kinnitada
Tsirguliina keskkooli ja Priimetsa kooli  hoolekogu koosseis.

anda
nõusolek Valga vallas Väheru külas asuva Plangussaare katastriüksuse pindalaga 11,09 ha jätmisega riigi omandisse;

otsustuskorras KÜ-le Allikas  tähtajatult kasutusse vallale kuuluv maa-ala asukohaga Pargi tn T3  Valga linn, Valga vald jäätmete kogumismahuti paigaldamiseks. Kasutaja ehitab välja mahutite paigaldamiseks kõvakattega aluse ja tagab heakorra kasutataval maa-alal.

muuta
Hargla külas asuva Pireti kinnistu nime Karupesaks.

määrata
kinnistu Musta jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Mustametsa, pindala ligikaudu 2,76 ha, 100% maatulundusmaa; Mustapõllu, pindala  6183 m2, 100% maatulundusmaa , Tuulemäe-Meiga tee, pindala  1697 m2, 100% transpordimaa;

kinnistu Kungla  jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Kungla, pindala ligikaudu 5,29 ha, 100% maatulundusmaa; Suurevälja, pindala 11,62 ha, 100% maatulundusmaa;

kinnistu Andrese jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Andrese, pindala ligikaudu 6034 m2, 100% maatulundusmaa, Väikevälja, pindala ligikaudu 6,27 ha, 100% maatulundusmaa;

vallakodanik üldhooldusteenusele AS Valga Haigla hoolekande osakonda.

väljastada
kasutusluba Valga valla Kalliküla küla Hargla hooldekodu kinnistule rajatud tuletõrjevee maa-alusele mahutile;

kasutusluba Valga valda Jaanikese küla Lille 18 kinnistule püstitatud  elumajale.

eraldada
reservfondist valla munitsipaalvara teenistusele 1000 eurot Lüllemäel asuva vallale kuuluva garaaž-laohoone ukse vahetamiseks ja 900 eurot Taheva korterelamut veega varustava püstikkraani väljavahetamiseks;

eelarvest Eesti Noorsootöö Keskuse noortekeskuste projektikonkursi raames rahastatud projektide omaosaluse katmiseks: Taheva noortekeskusele 333 eurot noorte omaalgatuse ja kogukonna sidususe toetamiseks läbi võrk- ja jalgpalli ning Valga avatud noortekeskusele 600 eurot mõttekoja asutamiseks;

eelarvest omaosaluse katmiseks SA Taheva Sanatoorium 7194,78 eurot  Tsirgumäe külas asuvale sanatooriumi kinnistule Tsirgumäe-Sooblase kandi ja Taheva asenduskodu lastele mänguväljaku rajamiseks. Omaosaluse eraldamise eeltingimuseks rahalise toetuse eraldamise otsus LEADER- programmist.

korrastada
järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt:
katastriüksuse 85401:016:0050 lähiaadressiks määratakse Apse;
katastriüksuse 85401:016:0070 lähiaadressiks määratakse Jaunseni;
katastriüksuse 85401:016:0061 lähiaadressiks määratakse Leepini;
katastriüksuse 85401:016:0040 lähiaadressiks määratakse Tambe;
katastriüksuse 85401:016:0080 lähiaadressiks määratakse Väike-Tambe;
katastriüksuse 85401:001:0185 lähiaadressiks määratakseTundre;
katastriüksuse 85401:016:0510 lähiaadressiks määratakse Mäe-Tundre;
katastriüksuse 85401:014:0010 lähiaadressiks määratakse Tambre;
katastriüksuse 82002:004:0332 lähiaadressiks määratakse Sangaste metskond 90;
katastriüksuse 77901:001:0155 lähiaadressiks määratakse 23211 Loosu-Vasila tee;
katastriüksuse 82002:003:0401 lähiaadressiks määratakse 23119 Valga-Suurekõrtsi tee;
katastriüksuse 82002:003:0502 lähiaadressiks määratakse 23119 Valga-Suurekõrtsi tee;
katastriüksuse 82005:001:1311 lähiaadressiks määratakse 72 Sangaste-Tõlliste tee;
katastriüksuse 82005:001:1312 lähiaadressiks määratakse 72 Sangaste-Tõlliste tee;
katastriüksuse 28902:002:0123 lähiaadressiks määratakse 23215 Karula-Ringiste tee;
katastriüksuse 82005:001:1314 lähiaadressiks määratakse 23126 Tootmisbaasi tee;
katastriüksuse 82002:005:0302 lähiaadressiks määratakse 23218 Võime-Valtina tee;
katastriüksuse 82001:002:0813 lähiaadressiks määratakse 23122 Sooru-Piiri tee;
katastriüksuse 82001:002:0640 lähiaadressiks määratakse Kopli;
katastriüksuse 82001:002:0641 lähiaadressiks määratakse Suure-Kopli;
katastriüksuse 82002:002:0340 lähiaadressiks määratakse Ööbikpõllu;
katastriüksuse 94301:001:0240 lähiaadressiks määratakse Liiva;
katastriüksuse 94301:001:0741 lähiaadressiks määratakse Uue-Rootsi;
katastriüksuse 82002:001:0592 lähiaadressiks määratakse Väike-Raja;
katastriüksuse 94302:001:0221 lähiaadressiks määratakse Laanemetsa;
katastriüksuse 94302:001:0222 lähiaadressiks määratakse Laanemetsa;
katastriüksuse 82003:001:0070 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 2;
katastriüksuse 82003:001:0030 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 3;
katastriüksuse 82003:001:0090 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 4;
katastriüksuse 82003:001:0040 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 5;
katastriüksuse 82003:001:0060 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 6;
katastriüksuse 82003:001:0050 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 7;
katastriüksuse 82003:001:0010 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 8;
katastriüksuse 82003:001:0001 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 8a;
katastriüksuse 82003:001:0100 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 9;
katastriüksuse 82003:001:0080 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 10;
katastriüksuse 82003:001:0020 lähiaadressiks määratakse Looduse tn 12;
katastriüksuse 77901:002:0180 lähiaadressiks määratakse Mäe-Ringiste;
katastriüksuse 82005:001:1630 lähiaadressiks määrata Sangaste raudteejaam;

Peale aadressiandmete korrastamiseks vajaliku korralduse jõustumist korraldab Valga Vallavalitsus andmete korrastamise rahvastikuregistris ja kinnistusraamatus ning teavitab aadressiandmete määramisest AS-i Eesti Posti ja Elektrilevi OÜ-d.

kehtestada
Valga lastekodu Kurepesa üürile antavate ruumide (saal, kabinetid, köök) ja teenuste (turvakodu- ja lapsehoiuteenus) hinnad.

võõrandada
Forestex Tartu OÜ-le otsustuskorras Linnamets-1 maatükilt vallale kuuluvat vara: männipalki,  männipaberipuud, männi praaksortimenti ja kuuse segasortimenti kokku ligikaudu 145 tm;

vallametsast maaüksuselt Linnamets 1-7 MTÜ-le Valga Abikeskus otsustuskorras tasuta küttepuid 50 tm, väärtusega 2100 eurot;

otsustuskorras tasuta järgmine vallale kuuluv vara: kinnistu Puukuuri Valga vallas, Õru alevikus Õru Keskus  45 KÜ-le; kinnistu Siilu pindala 1678 m2 ja kinnistu Tiigiveere   pindala 879 m2 Õru  alevikus Õru Keskus 48 KÜ-le;

avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:
korteriomand Uus tn 2-18, Laatre alevik, Valga vald alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Keskuse 47-3, Õru alevik, Valga vald alghinnaga 250 eurot, tagatisraha 25 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Allika tn 4-44, Valga linn, Valga vald alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Jakobi tn 5-26, Valga linn, Valga vald alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Uus tn 10-59, Valga linn, Valga vald alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Võru tn 26-5, Valga linn, Valga vald alghinnaga 250 eurot, tagatisraha 15 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Võru tn 32-3, Valga linn, Valga vald alghinnaga 250 eurot, tagatisraha 15 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

otsustuskorras tasuta Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus  MTÜ-le  vallale kuuluv mootorsaan. Mittetulundusühing kannab saaniga seotud hoolduse ja remonttööd ning tagab suusaradade iga-aastase rajamise.