UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuses asub tööle uus lastekaitsespetsialist

Janeli Nielson on lõpetanud Valga Gümnaasiumi, peale mida asus end täiendama Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kus õppis kultuurikorraldust. Möödunud aasta septembris alustas Nielson ka bakalaureuseõpinguid sotsiaaltöö erialal Tallinna Ülikoolis. Ta on töötanud näiteks Kodutütarde ja Noorkotkaste vabatahtliku noortejuhina, Kodutütarde Valgamaa ringkonna juhatuse liikme ja ringkonnavanema abina, kasvatajana Taheva Sanatooriumis ja toimetulekuklassi asendusõpetajana Hargla koolis.

„Kandideerisin Valga valla lastekaitsespetsialisti kohale, sest tunnen, et olen lastega töötamises leidnud oma missiooni ning tõelise kutsumuse. Samuti toetavad minu varasemad ja praegused õpingud sellel ametil töötamist. Lugedes Valga vallavalitsuse tööpakkumist tundsin kirjelduses ennast ära. Soov kandideerida oli silmapilkne! Olen viimase nelja aasta jooksul asenduskodus töötades näinud lastekaitsjate töö kibedaid ja magusaid vilju ning soovin üha enam panustada lastekaitse töösse," sõnas Nielson.

Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on kohaliku omavalitsuse ülesandeks olevate lastekaitse meetmete tagamine ning laste õiguste ja huvide kaitse.