UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu 27. märtsi 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 27.03.2020 istungil otsustati:

Valida Valga Vallavolikogu esimeheks Alar Nääme.

Maksta

•     Vallavolikogu esimehele igakuist hüvitust 1500 eurot, samuti hüvitust isikliku sõiduauto kasutamise eest suuruses 0,30 eurot arvestusliku sõidukilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus;

•     volikogu aseesimees Andres Illakule volikogu esimehe ülesannete täitmise eest perioodil 07.02.2020–27.03.2020 hüvitust 1200 eurot.

Muuta Valga Vallavolikogu 13. märtsi 2020 otsust nr 159„Valga Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" ning kinnitada vallavalitsuse koosseis järgmiselt:

•     vallavanem;

•     3 asevallavanemat;

•     1 vallavalitsuse liige.

Kinnitada palgaliseks vallavalitsuse liikmeks asevallavanema ametikohale Karl Kirt.

Määrata

•     asevallavanema töötasu suuruseks 2600 eurot kuus ning kehtestada asevallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise suuruseks kuni 320 eurot kuus ja mobiiltelefonilt võetavate teenistusalaste kõnede maksumuse piirmääraks 69 eurot kuus.

•     Valga vallavanema töötasuks 3000 eurot. Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 13. märtsist 2020.

Lubada

•     Valga Vallavalitsusel võtta laenu kuni 3 000 000 eurot 2020. aasta eelarves ette nähtud investeeringute finantseerimiseks.

•     Valga Vallavalitsusel 2020. aastal viia läbi järgmised avatud hankemenetlused:

        - „Veoauto kasutusrent";

        - „Niitmisteenuse ostmine Valga vallas 2020 ̶ 2023";

        - „Mootorkütuse hankimine perioodil 2020 – 2023".

Garanteerida projekti „Jaanikese motokompleksi arendamise I etapp" elluviimiseks eelarveaastatel 2020-2022 omafinantseering kuni 42 000 eurot.

Omandada vallale tasuta Eesti Vabariigilt kinnistu Valgas Loode tänav T1 (registriosa nr 2499240).