UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu 7. veebruari 2020 erakorralise istungi kokkuvõte

I koosseisu erakorraline istung (järjekorras 28) toimus reedel, 07. veebruaril 2020 algusega kell 16.00 Valga Raekojas.

Valga Vallavolikogu istungil otsustati:

·       Avaldada umbusaldust asevallavanem Jüri Konradile, asevallavanem Viktor Mägile, valitsuse liikmele Arno Uprusele ja valitsuse liikmele Mati Kikkasele.

·       Vabastada Viktor Mägi ja Jüri Konrad Valga Vallavalitsuse liikme kohustustest ja asevallavanema ametist.

·       Vabastada Arno Uprus ja Mati Kikkas Valga Vallavalitsuse liikme kohustustest.

·       Maksta seoses umbusalduse avaldamisel ametist vabastamisega Viktor Mägile ja Jüri Konradile hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses.

·       Kinnitada Valga Vallavalitsuse struktuur 5-liikmelisena, kus on üks vallavanem, kaks asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget.

·       Avaldada umbusaldust Valga Vallavolikogu esimees Külliki Siilakule ning määrata vallavolikogu esimehe ülesannete täitjaks kuni uue esimehe valimiseni volikogu aseeesimees Andres Illak.

·       Maksta seoses umbusalduse avaldamisega vallavolikogu esimehe kohalt lahkuvale Külliki Siilakule hüvitist kolme kuu ulatuses.