UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung toimub 17. augustil

Valga Vallavolikogu I koosseisu 10. istung toimub reedel, 17.augustil 2018 algusega kell 13.00 Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni õppeklassis (Valgas Pikk tn 16A).

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Valga Lasteaed Buratino põhimäärus.

(ME 1-4/66)     

lasteaia direktor Merle Kaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

2.

Valga Lasteaed Kaseke põhimäärus.

(ME 1-4/67)

lasteaia direktor Maila Rajamets

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

3.

Valga Lasteaed Pääsuke põhimäärus.

(ME 1-4/68)

lasteaia direktor Nadežda Amossova

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

4.

Valga Lasteaed Walko põhimäärus.

(ME 1-4/69)

lasteaia direktor Riina Vähi

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

5.

Õru Lasteaed-Algkooli põhimäärus.

(ME 1-4/70)

lasteaed-algkooli direktor Siiri Anier

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

6.

Vee-ettevõtja määramine ja tegevus-piirkonna kehtestamine.  (OE 1-4/74)

asevallavanem Enno Kase 

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

7.

Isikliku kasutusõiguse seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine.

(OE 1-4/75)

asevallavanem Enno Kase 

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

8.

Ühistranspordi sõidupileti hindade kehtestamine. (ME 1-4/78)

asevallavanem Enno Kase 

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

9.

Vallavara otsustuskorras võõrandamine.

(OE 1-4/79)

asevallavanem Enno Kase 

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

10.

Valga valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded. (ME 1-4/80)

asevallavanem Enno Kase 

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

11.

Karula Vallavolikogu 11.04.2011 määruse nr 5 kehtetuks tunnistamine. (ME 1-4/76)

asevallavanem Kalmer Sarv

 

12.

Määruste kehtetuks tunnistamine.

(ME 1-4/77)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

 

13.

Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine. (OE 1-4/71)

komisjoni esimees Marek Käis

 

14.

Esindaja tagasikutsumine ning uue esindaja esitamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule. (OE 1-4/72)

volikogu esimees Külliki Siilak

 

15.

 

Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. (OE 1-4/73)

volikogu esimees Külliki Siilak

 

16.

Informatsioon ja muud küsimused:

16.1 omalaekumiste kasutamisest II kvartalis;

16.2 vallavanema informatsioon.

16.1 rahandus-teenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

16.2 vallavanem Margus Lepik

 

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Kalmer Sarv, vallavalitsuse liige Arno Uprus, vallavalituse liige Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, kommunikatsioonijuht Põim Kama, meediaspetsialist Sirje Lemmik, Valga Lasteaed Buratino direktor Merle Kaar, Valga Lasteaed Kaseke direktor Maila Rajamets, Valga Lasteaed Pääsuke direktor Nadežda Amossova, Valga Lasteaed Walko direktor Riina Vähi, Õru Lasteaed-Algkooli direktor Siiri Anier, AS Valga Vesi juhatuse liige Jüri Teder