UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valgas arutati, kelle asi on kolemaja

Neljapäeval, 6.juunil toimus Valga raudteejaamas teemapäev "Kelle asi on kolemaja?", kus omavalitsuse, omanike ja seaduseandjate kohtumisel otsiti lahendusi, kuidas tegeleda ääremaade tühjenevate kortermajade probleemiga. Riik on kavandamas pilootprojekti, millega toetada pooltühjade majade elanike ümber asustamist ning üleliigsete hoonete lammutamist.

Kohale saabunud riigiametnikele, linnade planeerijatele ja teistele huvilistele tutvustati Valgas kasutavaid lahendusi. Väheneva elanikkonnaga piirilinnas on tühjaks jäävate hoonetega tegeletud aktiivselt juba aastaid. Omavalitsus püüab väärtuslikud ehitised säilitada ja neile uut rakendust leida, lagunenud ning ohtlikud aga lammutada. Viimastel aastatel on linnas lammutatud kümmekond maja, kuid likvideerimist vajaks kuni sada mahajäetud hoonet. Päeva alguses külalistele linnaekskursiooni teinud arhitekt Jiri Tintera hinnangul ei peaks kahanemist häbenema, vaid võtma seda kui paratamatust. "Kui inimene kaalust alla võtab, läheb tal väiksemaid riideid tarvis. Valga on kõvasti kaalus ehk elanike arvus alla võtnud ning linnaruum peab kahanema sellele vastavalt, " rääkis Tintera.

Rahandusministeeriumi planeerimisosakonna nõunik Andres Levald tutvustas kuulajatele korterimajanduse kohanemisest kahenevas Euroopas. Levaldi sõnul ei ole tühjenevad kortermajad ainult Eesti ja Valga mure, vaid elanike arvu kahanemisega toimetulek on suurenevaks probleemiks paljudes Euroopa riikides. Riigi vaatenurka tühjenevate korteramajade probleemile ja kavandatavat näidisprojekti tutvustas Rahandusministeeriumi riigivara osakonna projektijuht Dimitri Moskovtsev. Pilootprojekti eestvedaja sõnul on esmaseks eesmärgiks töötada välja meetod või juhend, kuidas omavalitsused võiksid pooltühjade hoonetega edaspidi tegeleda. Vajadusel tehakse ettepanekud ka seadusandluse muutmiseks.

Päeva lõpetas Urmas Vaino juhitud paneeldiskussioon, kus kolemajade probleemile otsisid lahendust lisaks Dmitri Moskovtsevile ka Õiguskantsleri Kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige Andry Krass ja Valga vallavanem Margus Lepik. Arutelu tulipunktiks kujunes küsimus, kas hooletusse jäetud kinnisvara sundvõõrandamine peaks olema senisest lihtsam.

2013. aastal oli Eestis 476 tühja või osaliselt tühja korterelamut, mis vajasid lammutamist või korda tegemist. Kõige rohkem oli selliseid maju Valga piirkonnas. Rahandusministeerium otsustab lähikuudel, milliste omavalitsustega pilootprojekti läbi viia.