UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valgas arutleti maakonna hariduse ning selle seisukorra üle

Esmaspäeval kogunes Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse Haridus- Ja Teadusministeeriumi eestvedamisel Huvitava Kooli mõttekoda. See oli järg 2014. aastal toimunud mõttekojale, kus samad huvigrupid ning ka osaliselt samad inimesed arutlesid, mis on Valgamaa hariduses muutunud viimase viie aasta jooksul.

Algatuse üheks käivitajaks oli endise haridusministri Jaak Aaviksoo artikkel Õpetajate Lehes, kus ta küsis: "Kas Eesti kool on huvitav?" Saades vastuseks, et mitte piisavalt, sest õppimisest tüdinetakse kergesti. Algatuse sihiks on seda muuta motiveerides koole, lapsevanemaid ja laiemalt kogukonda koostööle, muuta koolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud. Sõnum, et kool saab ja peab olema huvitav, et õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmane ning, et kool peab toimima loovalt, tuleb viia igaüheni.

"Viie aasta tagusest Valgamaa mõttekojast sai esimene Huvitava Kooli regionaalne arutelu. Mõttekoda toimus 2014. aastal Valgas ja selles osales kokku enam kui 50 valgamaalast – õpetajad, koolijuhid, lapsevanemad, õpilased, omavalitsusjuhid ja kolmanda sektori esindajad. Analüüsiti Valgamaa hariduse olukorda ning pakuti välja lahendusi, mida on võimalik ellu viia kogukonna ja kooli tasandil lühikese aja jooksul ning mis ei nõua liialt täiendavaid vahendeid," rääkis Valga vallavalitsuse haridusspetsialist Ivi Tigane.

Laudkondades, kus olid kogunenud erinevate sihtrühmade esindajad, arutleti näiteks selle üle, kas ja kuidas tehakse Valgamaa koolides koostööd lapsevanematega ja ettevõtjatega ning küsiti, kuidas motiveeritakse nooremaid õpetajaid. Nenditi, et nii mõneski valdkonnas on tuntavaid edasiminekuid võrreldes viie aasta taguse ajaga.

Tartu Haridusuuenduskeskus tõi välja, et tore oli kogeda inimeste positiivset ja optimistlikku meelestatust, eriti hea meel oli neil õpilaste asjaliku ja sisuka osaluse üle. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, kes olid laudkondade juhtideks tõid päevakokkuvõttes välja, et inimesed said palju inspiratsiooni ja kohalikul tasandil oli võimalik tajuda, kuhu asetub Valgamaa haridus suuremas pildis.

Haridusspetsialist Ivi Tigane, kes oli ka mõttekoja üks korraldajatest, avaldas heameelt, et kõik osalejad töötasid aktiivselt kaasa, ning ruumis oli väga töine ning üksteise arvamustega arvestatav õhkkond. Ka seekordses mõttekojas kohtusid omavahel, volikogude esindajad, lapsevanemad, õpetajad, koolijuhid, koostööpartnerid. „Kõige väärtuslikumaks pean kindlasti õpilaste antud panust," rõhutas Tigane.

Lähemalt on võimalik tutvuda Huvitava Kooli tegemistega veebilehel https://www.huvitavkool.ee/