UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valgas toimub Lastekaitse Liidu koolitus "Koostöös lapse heaks"

Lastekaitse Liit korraldab 29. ja 30. septemberil Valga valla laste heaolu toetava koostöövõrgustiku koolituse" Koostöös lapse jaoks". 

Täna ja homme toimub Valgas lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus "Koostöös lapse heaks!".  Koostöövõrgustiku ühised arusaamad lapse õigustest, heaolu hindamisest, analüüsimisest ja multidistsiplinaarsest koostööst tagavad abivajava lapse efektiivse ja tulemusliku aitamise.

Tsiteerides ühte Valga lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku liiget: "Ilma koostööta ei ole võimalik juhtumeid lahendada, see on ainus võimalik viis kaasata asja lahendamisse erinevad valdkonnad, see tagab ametnikele ühes infoväljas olemise ja tegutsetakse efektiivselt ühe eesmärgi nimel. Multiditsiplinaarne sekkumine tagab töö efektiivsuse, välistab ametniku probleemi kinni jäämise, tagab arvamuste paljususe ja erinevate vaatenurkade nägemise."

Laste ja perede probleemid ühiskonnas muutuvad ja see nõuab erinevates valdkondades lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi ning pidevat enesetäiendamist ja õppimist. Seepärast on oluline ka multidistsiplinaarne koostöö. Toimiv võrgustikutöö on oluline ka ennetuses, aidates lastekaitsetöötajatel vajadusel kiiremini reageerida.

Lastekaitse Liit töötas välja multidistsiplinaarse võrgustiku koolitusprogrammi „Koostöös lapse heaks", et sobitada Eesti oludesse rahvusvahelisi kogemusi nii, et programmi saaks kasutada igas Eesti omavalitsuses. Programm tutvustab kohalikule võrgustikule lastekaitsetööd, lapse õigusi, heaolu kontseptsiooni ja lapsest lähtuvat lähenemist. Vaadatakse, kuidas tegutseda kohalikul tasandil laste heaolu nimel. Koostöö tähendab oma kogemuste, töömeetodite ja ressursside jagamist. Programm tutvustab ka valdkondlikke regulatsioone ja vaatab koostöös ettetulevaid kitsaskohti ja piiranguid. Eesmärk on arendada meeskonnatöö oskusi ja võimekust tegutseda koos nii ennetustöös kui ka abivajava lapse toetamisel. Koolitusega tuleb jõuda parema infovahetuse ja üksteise mõistmiseni. Kui kõik teavad, millega keegi tegeleb, siis on lihtsam üksteist usaldada ja teha tulemuslikumat koostööd. Pädevate spetsialistide ja valdkondade koostöö toob abi vajavatele lastele ja peredele toetuse lähemale ning aitab kasutada olemasolevaid ressursse otstarbekamalt.

Vaata: https://www.lastekaitseliit.ee/2020/09/tana-ja-homme-toimub-valgas-koolitus-koostoos-lapse-heaks/