UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valla arengukava koostajad tutvusid nutika spetsialiseerumise võimalustega

Neljapäeval, 5. juulil külastasid valla arengukava töörühmade liikmed Tartus SARK Demo keskust, kus lisaks arengukava planeerimisele tutvuti piirkondliku ettevõtluse arendamise võimalustega.

SPARK Demo keskus on Lõuna-Eesti ettevõtluskeskkonda tutvustav ruum, kuhu on koondatud edukad tootmisettevõtted, säravad alustajad, olulisemad tugiorganisatsioonid ning haridusasutused. Ettevõtete väljapanekud illustreerivad nende tugevusi ja erilisust ning annavad võimaluse jagada piirkonna ettevõtete edulugusid investoritele, teistele ettevõtetele, kodanikele ja ametnikele. Platvormi võimalusi selgitas lähemalt projektijuht Liina Helstein. Seejärel tutvustas investorkonsultant Karl Viiol Tartu Ärinõuandlast nutika spetsialiseerumise võimalusi ettevõtluses ning erinevaid arengustrateegiaid esitades näiteid maailma eri paigust. Valga valla ettevõtluse spetsialist Triin Roo rääkis kohalviibijatele projektist GoSmart, millega arendatakse nutika spetsialiseerumise tugistruktuure ka Valga vallas.

Kohtumine jätkus Valga valla arengukava aruteluga. Arengukava koostamist juhtiv konsultant Rivo Noorkõiv osaühingust GeoMedia tutvustas lähemalt koostatud valla profiili, üle vaadati ka planeeritud investeeringute ja tegevuste tabelid. Lisaks arutleti Valga-Valka koostöö üle ning Noorkõiv tutvustas senist koostööd ja piiriülese suhtluse poliitilist koordineerimist kajastavat analüüsi, mille alusel on võimalik planeerida edasisi tegevusi, mis oleks olulised piirkonna arengu tagamiseks.