« Tagasi

Hargla Maakultuurimaja arengukava eelnõu avalik väljapanek!

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Hargla Maakultuurimaja arengukava eelnõu aastateks 2023–2027.

Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 29. maist 2023 kuni 11. juunini 2023.

Arengukava eelnõu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada kuni 11. juunini 2023 (k.a) elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga linn või Hargla Maakultuurimajja.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu 12. juunil 2023 kell 15.00–16.00 Hargla Maakultuurimajas.

Eelnõu tutvumiseks