« Tagasi

Jaanuaris on linnalasteaedade toidupäeva kulu vanema jaoks sama nagu detsembris!

Valga Vallavalitsus kavandab kehtetuks tunnistada Valga linna lasteaedades 1. jaanuarist 2023 kehtestatud toidupäeva maksumuse otsuse. Seega kaetakse jaanuaris Valga linna lasteaedades osa toidupäeva maksumusest vallaeelarvest ja vanema jaoks jääb kulu samaks nagu oli detsembris.

Lasteaedade hoolekogud kogunevad 17. jaanuaril. Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu ja selle kinnitab direktor. Sama seaduse kohaselt katab lapse toidukulu lasteasutuses vanem.

Haridus- ja Teadusministeeriumist saadud teabe kohaselt on koolieelse lasteasutuse seadus muutmisel, kuna 1999. aastal vastuvõetud seaduse regulatsioon on kohati ajale jalgu jäänud. Seadus võeti vastu ajal, kui haridusasutuste toitlustamiseks ei viidud läbi hankeid – paljudel lasteaedadel oli oma köök ja töötajad lasteaia personali koosseisus. Praegu on toitlustamisteenuse ostmine hanke käigus tavapärane praktika, mistõttu on hoolekogu roll siin vastuolus riigihangete põhimõtetega. Kavandatavas seadusemuudatuses on hoolekogu pädevuses avaldada enne toidukulu maksumuse kehtestamist selle kohta arvamust.