« Tagasi

Karula hooldemaja sai kaasaegse ventilatsioonisüsteemi

Foto: Mare Raid

Projekti tulemusel on Karula hooldemajas välja ehitatud soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, mis tagab nõutava sisekliima ja õhukvaliteedi üldhooldusteenusel olevale 15 kliendile ja nõuetekohase töökeskkonna personalile. Investeering aitab vähendada üldhooldekodus, kus enamik kliente on lamavad, infektsiooniohte ja bioloogilisi riske ning tõkestada seeläbi nakkushaiguste levikut.

Karula hooldemaja on üldhooldekodu, kus seni puudus nõuetekohane ventilatsioonissüsteem. Hoone on ehitatud 1930. aastal ja seda on vahepeal rekonstrueeritud, aga ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks pole olnud vahendeid.

Valga Vallavalitsus esitas taotluse nr 2014-2020.15.01.21-0085 „Karula hooldemaja ventilatsioonisüsteemi rajamine" meetme „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks (2014-2020.15.1.4)" raames Riigi Tugiteenuste Keskusele 18.11.2021. Projekti eesmärk oli ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohtade kohandamine. Lähtudes määrusest ja hooldemaja klientide arvust (15) oli võimalik taotleda toetust maksimaalselt 15 000 eurot. RTK tunnistas oma 1.12.2021 otsusega nr 11.2-44/ 1525 taotluse vastavaks abikõlbliku toetusmääraga 15 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood oli 01.11.2021 kuni 30.12.2022.

Projekt lõpetati enne tähtaega ja RTKle on esitatud lõpparuanne 15. novembril 2022. Karula hooldemaja ventilatsioonisüsteemi rajamise projekteerimis- ja ehitustöid teostas OÜ SANTEX. Projekti kogumaksumuseks kujunes 39 168 eurot, millest toetust ületav osa kaeti Valga valla eelarvest.

Mare Raid
ettevõtlus- ja arenguspetsialist