« Tagasi

Kogukonnavõrgustik on tugev!

Juba neljandat aastat järjest  toimuvad kord kvartalis kogukonnavõrgustiku kohtumised.

Viimasel Valga valla kogukonnavõrgustiku kohtumisel tutvustati liikmetele lähenevaid taotlusvoorude võimalusi, kust saab taotleda toetust kogukonna arendamiseks ja kultuurielu rikastamiseks.

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi esindaja Eha Mandel jagas ülevaadet ekspertgrupi tööst Valgamaal.

Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist, tutvustas rahastamiskorda kultuuritegevuste ja kogukonna arendamise jaoks Valga vallas. Osalejad said teadmisi ja tuge toetuste taotlemisel, et ellu viia oma ideid.

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid selgitas Valga valla arengukava uuendamise protsessi ning kutsus kogukondi aktiivselt osalema ja esitama oma ettepanekuid. Päev lõpetati infovahetusega, kus arutati tulevikuplaane ning kogukonnad jagasid oma põnevaid ettevõtmisi.

Üritus kuulus projekti "Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine" raamesse, mida rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Leader meetme vahenditest.