« Tagasi

Lüllemäe Kultuurimaja arengukava eelnõu avalik väljapanek!

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Lüllemäe Kultuurimaja arengukava eelnõu aastateks 2023–2028.

Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 29. maist 2023 kuni 11. juunini 2023.

Arengukava eelnõu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada kuni 11. juunini 2023 (k.a) elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga linn või Lüllemäe Kultuurimajja.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu 12. juunil 2023 kell 16.30–17.30 Lüllemäe Kultuurimajas.

Eelnõu tutvumiseks/documents/17894006/35402163/L%C3%BCllem%C3%A4e+Kultuurimaja+arengukava+2023-2028.pdf/3147ee3f-0285-4ca1-b238-4e46fb974831