« Tagasi

Lüllemäe Põhikooli arengukava eelnõu avalik väljapanek

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Lüllemäe Põhikooli  arengukava eelnõu aastateks 2023–2026.

Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks alates 15. maist 2023  kuni 28. maini 2023.

Arengukava eelnõu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada kuni 28. maini 2023 (k.a) elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga linn.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu 30. mail 2023 kell 11.00–12.00 Valga Vallavalitsuses, Puiestee 8, Valga linn.

Eelnõu