« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi projekti "Kodud tuleohutuks" raames pottsepatööde teostamiseks

Pakkumiskutse „Projekti „Kodud tuleohutuks" raames pottsepa tööde teostamine Valga vallas"

Tööde teostamise tähtaeg: 31.09.2020.

Pottsepa tööde teostamine 5 objektil:

Objekt nr 1 (asukoht: Valga vald) - uue ahju ja pliidi ehitus

Objekt nr 2 (asukoht: Valga linn) - uue ahju ehitus ja pliidi remont

Objekt nr 3 (asukoht: Valga linn) - uue pliidi ehitus

Objekt nr 4 (asukoht: Valga linn) - uue ahju ehitus ja pliidi remont

Objekt nr 5 (asukoht: Valga vald) - uue pliidi ehitus

Hinnapakkumine peab sisaldama ka vinguandurite paigaldamist

Täpsem info (olemasoleva situatsiooni kirjeldus, kontaktandmed  eluruumi omanikuga ühenduse võtmiseks ja kohtvaatluse tegemiseks) sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 53402123 või e-post Jyri.Kore@valga.ee. Objektidega tutvumine on kohustuslik!

Nõuded tööde teostaja kvalifikatsioonile: kutsetunnistusega pottsepp (kutsestandart: pottsepp, https://www.kutseregister.ee/et/standardid)

2. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine. Hinnapakkumises kajastada kogumaksumus koos ja ilma käibemaksuta.

4. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

5. Nõuded hinnapakkumise vormistamisele

Hinnapakkumise palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 20.07.2020 kl 11:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee