« Tagasi

Pöördumine ministrite poole

Foto: Tõnis Arjus

Riik kavatseb vähendada Valga vallale eraldatavat huvihariduse ja huvitegevuse toetust lausa kolmandiku võrra. Valga vallavanem Monika Rogenbaum tegi seoses vähendamisega pöördumise ministrite poole ning taotles noori puudutava ebaõiglase rahastuse ümber vaatamist. Varasem teadaolnud toetussumma oli 311 000 eurot, järele on sellest jäänud 25. jaanuari seisuga vaid 202 000 eurot. Vallavanem palub selle olukorra üle vaatamist ja piirialade noortele õiglasemat lähenemist.

Pöördumise tegi vallavanem rahandusministrile, riigihalduse ministrile, haridus- ja teadusministrile ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

„Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse vähenemisel prognoositud ulatuses oleme sunnitud loobuma erinevate huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamisest, sest kohalikul omavalitsusel lihtsalt ei ole hüppeliste hindade kasvu valguses endal täiendavat finantsvõimekust tühimiku täitmiseks," on vallavanem mures.

Näiteks Tallinna linnale antav huvitegevuse toetus suureneb 2023. aastal 545 297 euro võrra ehk 1 517 753 euroni, kuigi tõmbekeskustes elavatel noortel on rohkem huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi võrreldes hajaasustuses elavate noortega.

„Võrreldes tasandus- ja toetusfondi huvitegevuse 2022. aasta ja 2023. aasta toetuste arvutamise tabeleid leiame erinevuse toimetulekuraskustes peredes elavate 7–19-aastaste noorte arvus. Näeme, et toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv on 2022. aastal Eestis hüppeliselt kasvanud − 2021. aastal oli neid noori 3745 ja 2022. aastal 13 369. Kuna 2022. aastal lisandus Eestisse palju Ukraina sõjapõgenikke, saame oletada, et selline muudatus on põhjustatud eelkõige Eestisse lisandunud Ukraina peredest ja neis elavates 7–19-aastaste noorte arvust," selgitab Valga vallavanem oma riigile saadetud pöördumises.