« Tagasi

Tere tulemast meeskonda, Sirly Solo!

Tere tulemast meeskonda, Sirly Solo!

 

12. veebruaril alustas Valga Vallavalitsuses juhtumikorraldajana 0,5 koormusega tööd Sirly Solo. Juhtumikorraldaja hakkab tegelema mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime ja haridussüsteemi lõimumise toetamisega. Spetsialisti ülesandeks on noore toetamine tööturule jõudmise eesmärgil ning selleks kasutatakse juhtumikorralduslikku metoodikat.

Sirly on varem töötanud viis aastat Karula ja Valga avatud noortekeskustes noorsootöötajana. Ta on kirjutanud ja läbi viinud erinevaid noorteprojekte ja panustanud Valgamaa noortevaldkonna tegevustesse.

Sirly toob välja, et kõige pikaajalisemad ja südamelähedased töökogemused ongi tal seotud noorte ja inimeste aitamisega. Juba sügisel plaanib ta asuda õppima sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse erialale.

Sirly eesmärgiks uues ametis on istuda paati koos noortega, kes on eneseotsinguil ning veel ei tea, kuhu nad tahavad jõuda ja kelleks saada, kuid kellega koos kavatseb ta püüda ankrud põhjast lahti saada ja hakata eesmärkide suunas sõudma.

Kolleegid Valga Vallavalitsusest rõõmustavad, et liitusid meiega!

 

Valga Vallavalitsus on koostööpartner projektis „Valga maakonna ja Viljandi Maakonna NEET* noorte kõrge tööhõive taseme saavutamine, hoidmine ning ennetus _ Valga Maakond." Projekti juhib SA Valgamaa Arenguagentuur, kes taotles rahastust taotlusvoorust „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime ja haridussüsteemi lõimumise toetamine."

Projektitoetus katab 100% juhtumikorraldaja palgafondist.

*NEET – lühend inglisekeelsest terminist not in education, employment or training. NEET noore mõiste tähistab kokkuleppeliselt 15–29-aastast noort, kes ei õpi, tööta ega osale ka koolitusel.