« Tagasi

Väärtused ja kogukondlikkus on hästi planeeritud linnaruumi alus

Foto: Õnne Allaje-Kukk

Valga kultuuri- ja huvialakeskuses toimus 17. novembril konverents „Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis", kus räägiti linnaruumi kujundamisest kogukonna identiteedi, kunsti ja väärtuste kaudu.

Konverentsil mõtestati kohaloomet läbi kunsti, kultuuri ja kogukonnaprisma ning otsiti vastuseid küsimustele, kuidas enda ümber väärtuslikku ruumi luua, milline on kogukonna roll kohaloomes ning kas kultuur ja kunst on identiteedi alustalad?

„Luua või loobuda?" küsisid ühel või teisel viisil kõik konverentsi ettekandjad ja tõestasid, et igasuguste algatuste ja ettevõtmiste ellujäämine on seotud loomise ja kunstiga.

Konverentsi ettekanded rääkisid kõik nii või teisiti ellujäämise kunstist, mis on ka Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 eetos. Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht rõhutas oma avakõnes, et Eesti silmapaistvat loovust on ka Euroopa kontekstis märgatud. Raul Oreškin Voronja galeriist ja Teet Parve Põhjala tehasest näitasid, kuidas loovad lahendused ja julge pealehakkamine võivad perifeeria tõmbekeskuseks muuta. Valga kultuurivedur Ülle Juht kinnitas, et publiku maitse muutub ajas ja kultuurikorraldaja võimuses on seda suunata. Sündmusi välja pakkudes võib olla palju abi linnaruumist nii selle teisejärguliste ja teistmoodi kui üldtuntud ja harjumuspäraste kohtadega.

Konverentsil oli ka praktiline osa, milles Merle Linno Tartu Ülikooli kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppekava juurest küsis, mis see kogukond siis õigupoolest on – kas teoreetiline konstruktsioon või hea elu kasvukeskkond? Kuidas luua ja hoida kogukondi ning kas vastuolud kogukonnas kuulutavad selle lõppu või vastupidi – uue ja edukama koostööajastu algust?

Konverentsil osalejad täitsid visuaalse praktiku Kati Orava loodud plakat-töölehti, et kaardistada oma kogukondlikku kuuluvust kui enda panustamise võimalusi ühistegevustesse. Mari-Liis Nummerti juhtimisel Tartu Ülikooli eetikakeskusest mängiti konverentsil arutelumängu väärtustest ja sedastati, et väärtusdilemmade igapäevane märkamine päriselus aitab neid paremini lahendada. Mitmed konverentsil osalejad andsid ka oma panuse eetikakeskuse igapäevaste väärtusolukordade korjesse ning loodetavasti valmivad selle sisendi põhjal edaspidi uued mängusituatsioonid.

Kogu päeva vältel oli tähtsal kohal ühine tulevikuvaade ning kestlik kahanemine. Valga linnaarhitekt Jiri Tintera kutsus vähenevate linnade inimesi loobuma minevikku suunatud unistusest, et kõik kasvab endisaegse tasemeni ning selle asemel vaadata, mida annab teha praeguses olukorras inimeste rahulolu suurendamiseks. Ta kinnitas, et korras linnasüda paneb inimesed oma linna üle uhkust tundma ning Tintera avaldas rõõmu, et Valga on esimene linn Eestis, mis juba 2016. aasta üldplaneeringus kavandab kahanemist.

Konverents oli osa Tartu Maailmaülikoolist, mis aitab kogukondadel enda proovikividele teaduse abil lahendusi leida. Konverents oli huvilistele tasuta ja päeva juhtis Janek Mäggi.

Konverentsi toimumist toetasid Valga vald, Europe Direct võrgustik ja Kultuurkapital. Konverents oli osa Tartu Maailmaülikoolist. Projekt Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Konverentsi aitas korraldada Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi raames.

 

Vaata konverentsi salvestust allolevast aknast või UTTVst.