« Tagasi

Valga Perekeskus Kurepesa ootab lapsi ja vanemaid lapsehoiuteenusega tutvuma!

Valga Perekeskus Kurepesa ootab lapsi ja vanemaid lapsehoiuteenusega tutvuma!

 

Valga Perekeskus Kurepesa pakub lapsehoiuteenust kuni 18-aastastele suure hooldus- ja abivajadusega lastele.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Suure hooldus- ja abivajadusega laste vanemate toimetuleku toetamine hõlmab endas muudes igapäevaelu tegevustes osalemise soodustamist:

töö otsimisel

enese täiendamisel

vajadusel hoolduskoormusest puhkamisel

teiste pereliikmetega tegelemisel

oma hobidega tegelemisel.

Head laste vanemad – palun pöörduge nõustamiseks ja teenuse saamiseks Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse spetsialistide poole. Abivajaduse hindab lastekaitse spetsialist ja abivajaduse korral tasub teenuse eest kohalik omavalitsus (va toitlustus).

Lapsehoiuteenuse kohta täpsema info saamiseks, sh ruumidega ja hinnakirjaga tutvumiseks ning vaba koha olemasolu kinnitamiseks palun võtke ühendust Valga Perekeskuse Kurepesa juhataja Marika Parisega telefonil 511 3871 või e-kirja teel info@kurepesa.ee

Valga Perekeskus Kurepesa ootab lapsi ja vanemaid lapsehoiuteenusega tutvuma! Palun võtke ühendust küsimuste esitamiseks ja/või leppige aeg kohtumiseks!

Täpsem teenuse kirjeldus on kättesaadav meie kodulehel https://www.kurepesa.ee/lapsehoiuteenus/