« Tagasi

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust „Tänavate remont pritskillustikuga“

Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Riigihanke nimetus: Tänavate remont pritskillustikuga

Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange

Hankelepingu täitmise tähtaeg: 30. september 2023

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.07.2023 kell 10.00

Pakkumuste esitamine: e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Tänavate remont pritskillustikuga

 1. Tänavate remont pritskillustikuga toimub Valga valla haldusterritooriumil vastavalt valla esindaja tellimusele avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel.
 2. Remonttööde teostamise aeg: lepingu sõlmimisest kuni 30. septembrini 2023.

Pakkumuse tingimused

 1. Ühikhind kalkuleeritakse bituumeni kulu põhiselt (euro/1 tonn bituumenit).
 2. Hind sisaldab kõikide materjalide ja tööde kulu. Materjalide kulu arvestuses lähtuda suhtest 1 tonn bituumenit/10 tonni killustikku.
 3. Eeldatav bituumeni maht on 3 tonni. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 4. Pakkuja esitab nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga ühikhinna.
 5. Ühikhind esitatakse eurodes sendise täpsusega.
 6. Piirkond Valga vald.
 7. Töövõtja fikseerib 2 korda tööpäevas (tööpäeva alguses ning tööpäeva lõpus) bituumeni koguse näidu ning edastab igapäevaselt andmed tellija esindaja liiklus- ja teedespetsialisti e-mailile Toomas.Klein@valga.ee
 8. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 9. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 10. Pakkumus märgusõnaga "Tänavate remont pritskillustikuga" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 11. Pakkumuse esitamise tähtaeg 25.07.2023 kl 10.00.

 

Täiendav teave: Toomas Klein, liiklus- ja teedespetsialist telefon +372 502 1670, e-post toomas.klein@valga.ee

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

Lisa 1: Pakkumuse maksumuse vorm.

Lisa 2: Töövõtulepingu projekt.