« Tagasi

Valga Vallavalitsus otsib usinat keskkonnaspetsialisti

Valga Vallavalitsus pakub tööd keskkonnaspetsialistile

AMETIÜLESANNETEKS ON:

 • keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise vajaduse hindamine, sh eelhinnangute andmine;
 • Valga valla haldusterritooriumil keskkonnategevuse korraldamine, sh valla arengukavade ja üldplaneeringu koostamine;
 • keskkonnaseirete korraldamine;
 • keskkonnalubade kooskõlastamine;
 • keskkonnateemaliste projektide planeerimine, rahastustaotluste kirjutamine ja projektide elluviimine;
 • ringmajanduse ning taaskasutuse arendamine Valga vallas;
 • kliimamuutuste leevendamisega/kohanemisega seotud tegevuste kavandamine;
 • jäätmekäitluse tegevuse koordineerimine;
 • keskkonna järelevalve teostamine;
 • elanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitse küsimustes;
 • valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine.

 

OOTUSED KANDIDAADILE:

 • keskkonnaharidus või sellele sisult vastav kõrgharidus;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • GIS-tarkvara kasutamise oskus;
 • kogemus sarnasel töö- või ametikohal viimase kolme aasta jooksul avalikus sektoris, erasektoris või hariduse omandamisega seotud praktikal;
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • hea pingetaluvus;
 • täpsus ja korrektsus.

 

KASUKS TULEB:

 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine;
 • vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil.

 

OMALT POOLT PAKUME:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • ametipalka 1600 eurot (bruto);
 • häid võimalusi eneseteostuseks;
 • toetavat meeskonda.

 

Lisainformatsioon: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre,  tel 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee.

 

Sooviavaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 23. jaanuariks 2023 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.