« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 02.06.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 02.06.2021 istungil otsustati:

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Korijärve külas Koosa kinnistule (katastritunnus 82002:005:0012) püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221347333);
 • Valga vallas Korijärve külas Koosakalda kinnistule (katastritunnus 85501:001:1082) püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221347328).

Lammutada Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 15 kinnistul (katastritunnus 85501:001:0197) asuv lagunenud ja varisemisohtlik abihoone (ehitisregistri kood 120586894).

Muuta

 • Valga Vallavalitsuse 17. novembri 2020 määruse nr 7 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus" § 1 punkt 1 ja asendada selles menetleja ametinimetus korrakaitseametniku ametinimetusega.
 • Valga Vallavalitsuse 29. mai 2018 korralduse nr 211 „Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine" järgmiselt:
 • Hille Tamman − Koikküla raamatukogu juhataja − nõukogu aseesimees;
 • Maria Usk − lavastaja, õpetaja, koolitaja ja muusik − lugejate esindaja.

Võõrandada otsustuskorras tasuta küttepuud munitsipaalmetsa Väike-Stoke maaüksuse eraldiselt 16 (metsateatis nr 50000479155, kogus 2 tm) Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele seoses ürituse „Muinastulede öö" läbiviimisega.

Anda otsustuskorras MTÜ-le Valga Abikeskus (registrikood 80407552) tähtajatult kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-5 (üldpind 52,6 m²) järgmistel tingimustel:

 • üürnik tasub üüri 5 eurot üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub lepingu sõlmimisel ettemaksuna tagatisraha ühe kuu üüri ulatuses;
 • lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab asjaga seotud maksud ning koormised.

Võõrandada avaliku enampakkumise korras Valga vallale kuuluv sõiduauto Renault Megane Scenic (väljalaskeaasta 2008, läbisõit 336 670 km, VIN kood VF1J0JD637648852, registreerimismärk 165MLP) alghinnaga 500 eurot.

Võtta vastu pärandvara, omaniku viimane elukoht: Uus tn 2a-19, Laatre alevik, Valga vald.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 7. aprilli 2021 korraldus nr 120 „Kinke vastuvõtmine".

Võõrandada AS-le VALGA VESI (registrikood 10210129) otsustuskorras tasuta Valga vallale kuuluvad järgmised kinnistud, millistel asuvad puurkaevud:

 • Iigaste mnt 2a (registriosa nr 6251750, pindala 3359 m2, asukoht Laatre alevik, Valga vald);
 • Tiirikese tee 3a (registriosa nr 6310850, pindala 1744 m2, asukoht Sooru küla, Valga vald);
 • Pumbamaja (registriosa nr 2534140, pindala 2230 m2, asukoht Kaagjärve küla, Valga vald).

Algatada menetlus Valga vallas Karula külas Kõomäe katastriüksusel (katastritunnus 85501:001:0714) asuva ehitise (puurkaev) peremehetuse tuvastamiseks.

Lubada suurendada suveperioodil lasteaiakohtade arvu Valga valla koolieelsete lasteasutuste rühmades.

Määrata maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Lauri maaüksus (katastritunnus 77901:004:0550; pindala 7,67 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Sooblase küla, Lauri, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Sooblase küla, Ala-Lauri, 100% maatulundusmaa.
 • Oti maaüksus (katastritunnus 82002:001:0035; pindala 6,5 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Rampe küla, Oti, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Rampe küla, Suure-Otsa, 100% elamumaa.
 • Mälgi maaüksus (katastritunnus 28902:002:0291; pindala    48.92 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Lüllemäe küla, Mälgi, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Lüllemäe küla, Ala-Mälgi, 100% maatulundusmaa.
 • Pentsiku maaüksus (katastritunnus 82001:002:0019; pindala 3,32 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Supa küla, Pentsiku, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Supa küla, Laane lauda tee, 100% transpordimaa.
 • Tartu tn 49 maaüksus (katastritunnus 85401:001:1320; pindala 1680 m2; 100% elamumaa):
  • Valga vald, Valga linn, Tartu tn 49, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Valga linn, Tartu tn 49a, 100% elamumaa.

Määrata Tõlliste külas Sireli tn 14 maaüksuse (katastritunnus 82003:002:0020; pindala 1516 m2; 100% elamumaa) ja Sireli tn 16 maaüksuse (katastritunnus 82003:002:0090; pindala 2924; 100% elamumaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed:

 • Valga vald, Tõlliste küla, Sireli tn 14, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Tõlliste küla, Sireli tn 16, 100% elamumaa.

Muuta Valga Vallavalitsuse 21. novembri 2018 korralduse nr 424 „Hoonestusõiguse seadmine" punkti 1.

Eraldada toetust alljärgnevatele noorte omaalgatuslikele projektidele:

 • „Teeme Keemiat tuleb külla!" läbiviimiseks 300 eurot;
 • „Spordipäev" läbiviimiseks 503 eurot;
 • „Välinoortekeskus" läbiviimiseks 799,76 eurot.

Mitte eraldada :

 • noorte omaalgatuslike projektide toetust projektide „Rebasemõisa festival" ja „Karskusseltsi perelõbu" läbiviimiseks;
 • huvihariduse ja huvitegevuse toetust kahe taotluse puhul.

Eraldada reservfondist:

 • hajaasustuse programmi laekunud projektide rahastamiseks täiendavalt 1390 eurot;
 • massivaktsineerimise korraldamiseks (eraldussirmide rent) 2897 eurot.