« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 03.08.2022 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 03.08.2022 istungil otsustati:

1. Moodustada vallavara- ja hooldusteenistuse hooldusspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees: välitööde juht Enno Kase;
 • liikmed:
  • välitööde juht Andres Saarep;
  • liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein.

2. Eraldada VALGA MOTOKLUBILE toetust 150 eurot seoses Mark Petersoni osalemisega iXS Downhill Cup Euroopa Meistrivõistluste V etapil.

3. Kehtestada Valga linnas Uus tn 14 hoones asuvatele eluruumidele üürihind 5 eurot elamispinna ühe ruutmeetri kohta ja kehtestada samas hoones külma vee soojendamise hinnaks 4,17 eurot ühe kuupmeetri kohta.

4. Anda otsustuskorras eraisiku kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12.

5. Kinnitada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse toitlustuskoha ruumide kasutusse  andmise eelläbirääkimistega pakkumise teel võitjaks OÜ Conspirator.

6. Kinnitada kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse taotluste hindamismetoodika.

7. Kinnitada alates 22. augustist 2022 Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Tsirguliina Kool direktoriks Liina Aan.

8. Kinnitada hallatavate asutuste Valga Avatud Noortekeskuse, Valga Lasteaed Kaseke, Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Walko struktuur ja koosseis.

9. Määrata Mittetulundusühing Eesti Jäätmehoolduskeskus Valga valla liikmeõiguste teostajaks vallavanem Monika Rogenbaum.

10. Esitada Valgamaa Arenguagentuurile taotlus esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele ettepanek lisada MATA II vooru taotlusõigusega projektide nimekirja Valga maakondliku projektina „Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla ning parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine".

Projekti kogumaksumus on 168 062 eurot, millest toetus on 126 046,50 ja omafinantseering 42 015,50 eurot. MATA II voorus taotlusõigusega projektide nimekirja kantud ning esitatud projekt nr RE.3.01.20-0738 „Jaanikese motokompleksi arendamise II etapp" elluviimine pole reaalne, sest riigihanke nr 252132 „Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine" tulemusel ületas ka kõige soodsama pakkumise teinud pakkuja kogumaksumus projekti eelarve ligi 170 000 euroga. See tingis vajaduse teha muudatusi projekti tegevustes: selles etapis jääb välja ehitamata lokaalne kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteem.

11. Esitada Valga Vallavolikogu 24.08.2022 istungi päevakorda järgmised otsuse eelnõud:

 • „Loa andmine Toogipalu kalmistu laiendamiseks";
 • „Ehitise peremehetuse tuvastamine" (Valga vald, Lüllemäe küla, Lauda, katastritunnus 85501:001:0564);
 • „Valga Vallavolikogu 15. oktoober 2021 otsuse nr 268„Loa andmine laenu võtmiseks" muutmine.
 • Loa andmine riigihanke „Valga Põhikooli toitlustusteenuse ost aastateks 2023–2028" korraldamiseks.

12. Esitada Valga Vallavolikogu 24.08.2022 istungi päevakorda järgmised määruste eelnõud:

 • „Valga Lasteaed Walko arengukava aastateks 2022−2024";
 • „Valga Lasteaed Buratino arengukava aastateks 2022−2024";
 • „Valga Lasteaed Kaseke arengukava aastateks 2022−2024";
 • „Valga valla jäätmehoolduseeskiri";
 • „Valga Vallavalitsuse palgajuhend";
 • „Määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine" (puudutab järgmisi hallatavaid asutusi: Valga Lasteaed Kaseke, Valga Lasteaed Buratino, Valga Kaugõppegümnaasium ja Valga Lasteaed Pääsuke põhimäärused).