« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 03.11.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 03.11.2021 istungil otsustati:

Suurendada õpilaste piirnormi 2021/2022. õppeaastal:

 •  Valga Priimetsa Kooli 4.a klassis ühe õpilase võrra ja kinnitada klassi suuruseks 25 õpilast;
 • Valga Priimetsa Kooli 5.a klassis ühe õpilase võrra ja kinnitada klassi suuruseks 25 õpilast.

Määrata unikaalaadressid Valga vallas asuvatele hoonetele alljärgnevalt:

 • Parandu hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Parandu/1;
 • Lekto hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Londi küla, Lekto/1;
 • E. Enno tn 12 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 12/1;
 • Hämariku tn 9 hoone uueks aadressiks    Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Hämariku tn 9/1;
 • Kesk tn 16 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Kesk tn 16/2;
 • Kesk tn 16 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Kesk tn 16/1;
 • Kesk tn 22 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Kesk tn 22/1;
 • Väike-Köie tn 1 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Väike-Köie tn 1/1;
 • Nurme tn 16 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Nurme tn 16/1;
 • Toominga tn 14 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Toominga tn 14/1;
 • Tõrva tn 21 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Tõrva tn 21/1;
 • Viinamarja tn 6 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Viinamarja tn 6/1;
 • Viljandi tn 30 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Viljandi tn 30/1;
 • Viljandi tn 38 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Viljandi tn 38/1;
 • Võru tn 108 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Võru tn 108/1;
 • Metsa tn 21 hoone uueks aadressiks Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Metsa tn 21/1.

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks Elevi AS-le (registrikood 12349570) sidekaabli paigaldamiseks alljärgnevatele kinnistutele:

 • Valga vald, Valga linn, Jaama puiestee, sundvalduse pindala 253 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Jaama puiestee 2f, sundvalduse pindala 65 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Raudtee tänav, sundvalduse pindala 83 m2.

Määrata Savimäe maaüksuse (katastritunnus 28901:003:0400; pindala 5,06 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Kaagjärve küla, Savimäe, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Kaagjärve küla, Savipõllu, 100% maatulundusmaa.

Muuta koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Valga maakonnas, Valga linnas asuvate katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt:

 • Männi tänav 2 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0280) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 3;
 • Männi tänav 3 katastriüksuse (katastritunnus 85501:001:0306) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 5;
 • Männi tänav 5 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0560) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 7;
 • Männi tänav 6 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0600) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 9;
 • Männi tänav 7 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:1090) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 11;
 • Männi tänav 8 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:1360) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 13;
 • Männi tänav 9 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:3130) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 15;
 • Männi tänav 10 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0200) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 17;
 • Männi tänav 11 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0500) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 19;
 • Männi tänav 12 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0570) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 21;
 • Männi tänav 13 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0120) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 23;
 • Männi tänav 14 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:2370) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 25;
 • Männi tänav 15 katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:2430) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 27;
 • Männi tänav 1b katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:2622) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 2;
 • Männi tänav 1a katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0009) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 4;
 • Männi tänav 5a katastriüksuse (katastritunnus 85401:017:0012) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tänav 6.

Muuta koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Valga maakonnas, Valga vallas asuvate katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt:

 • Sepa katastriüksuse (katastritunnus 28902:002:0810) uueks aadressiks Valga vald, Lüllemäe küla, Suure-Sepa;
 • Oosli Põllu katastriüksuse (katastritunnus 82002:003:0232) uueks aadressiks Valga vald, Vilaski küla, Oosli-Põllu
 • Valga-Petseri 528,6-531,0 km (katastritunnus 82002:005:0441) uueks aadressiks Valga vald, Korijärve küla, Valga-Petseri 528,6-531 km;
 • Valga-Petseri 531,0-532,8 km katastriüksuse (katastritunnus 82002:005:0442) uueks aadressiks Valga vald, Korijärve küla, Valga-Petseri 531-532,8 km// Vana-Jaama;
 • Tartu-Valga 497,3-499,6 km katastriüksuse (katastritunnus 82002:003:0491) uueks aadressiks Valga vald, Tinu küla, Sireli tn 33 // Tartu-Valga 497,3-499,6 km;
 • Kõnnumaa katastriüksuse (katastritunnus 85501:001:0168) uueks aadressiks Valga vald, Raavitsa küla, Metsaääre tn 21;
 • Korijärve katastriüksuse (katastritunnus 82002:005:0162) uueks aadressiks Valga vald, Korijärve küla, Järvemetsa;
 • Koikküla biotiik katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:0027) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Biotiigi;
 • Tsirguliina pumbamaja katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0273) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Valga mnt 1e;
 • Pumpla katastriüksuse (katastritunnus 94302:002:1420) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 7a;
 • Pikkjärve katastriüksuse (katastritunnus 28902:001:0950) uueks aadressiks Valga vald, Pikkjärve küla, Vana-Pikkjärve;
 • Metsa tn 5a katastriüksuse (katastritunnus 85501:001:0193) uueks aadressiks Valga vald, Laatre küla, Metsaääre tn 13;
 • Aida alajaam katastriüksuse (katastritunnus 94302:002:0700) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 3a;
 • Kirikumõisa katastriüksuse (katastritunnus 77901:004:1052) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Vana-Kirikumõisa;
 • Raudtee tn 2 katastriüksuse (katastritunnus 85401:004:0180) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Metsaääre;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0243) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L1;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0249) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L2;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0247) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L3;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0251) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L4;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0239) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L5;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0237) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L6;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0234) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L7;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0256) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L8;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0252) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L9;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0235) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L10;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0229) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L11;
 • 23122 Sooru-Piiri tee katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0245) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, 23122 Sooru-Piiri tee L12;
 • 72 Sangaste-Tõlliste tee katastriüksuse (katastritunnus 82005:001:0018) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, 72 Sangaste-Tõlliste tee L10;
 • 72 Sangaste-Tõlliste tee katastriüksuse (katastritunnus 82005:001:0020) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, 72 Sangaste-Tõlliste tee L11;
 • 72 Sangaste-Tõlliste tee katastriüksuse (katastritunnus 82005:001:0021) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, 72 Sangaste-Tõlliste tee L12;
 • 72 Sangaste-Tõlliste tee katastriüksuse (katastritunnus 82005:001:0014) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, 72 Sangaste-Tõlliste tee L13;
 • Põrsa katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0032) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 13b/1;
 • Talle katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0033) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 13b/7;
 • Raudsepa katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0013) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 13b/8;
 • Kuke katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0099) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 13b/6;
 • Trolli katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0035) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 13b/3;
 • Mammuti katastriüksuse (katastritunnus 85501:001:0396) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 13b/2;
 • Käärikmäe katastriüksuse (katastritunnus 28902:002:1870) uueks aadressiks Valga vald, Käärikmäe küla, Vana-Käärikmäe;
 • Lusti katastriüksuse (katastritunnus 28902:003:0560) uueks aadressiks Valga vald, Lusti küla, Vana-Lusti;
 • Männi katastriüksuse (katastritunnus 82002:002:0170) uueks aadressiks Valga vald, Rampe küla, Jõe tn 29 // Männi;
 • Jaanikese katastriüksuse (katastritunnus 82001:003:0460) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Vana-Jaanikese;
 • Berg-Kütus katastriüksuse (katastritunnus 77901:004:0750) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Tankla;
 • Keskuse alajaam katastriüksuse (katastritunnus 82002:001:0920) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Uus tn 1a;
 • Korkuna katastriüksuse (katastritunnus 77901:003:0110) uueks aadressiks Valga vald, Korkuna küla, Vana-Korkuna;
 • Raa katastriüksuse (katastritunnus 82005:001:0211) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Jõe tn 14a // Raa;
 • Koikküla farmi katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:1871) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Farmi;
 • Koikküla farmi katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:1872) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Farmi;
 • Korijärve katastriüksuse (katastritunnus 82002:005:0171) uueks aadressiks Valga vald, Korijärve küla, Vana-Järve;
 • Korijärve katastriüksuse (katastritunnus 82002:005:0172) uueks aadressiks Valga vald, Korijärve küla, Vana-Järve;
 • Savisoo katastriüksuse (katastritunnus 85501:001:0538) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Saviaugu tn 4;
 • Aiamaa katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0360) uueks aadressiks Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 21a;
 • Pedeli virgestusala 2 katastriüksuse (katastritunnus 85401:001:0233) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Perve tn 30 // Pedeli virgestusala 2;
 • Lasteaia katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:0011) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Pargi tee 2a;
 • Kapsamõisa katastriüksuse (katastritunnus 85401:001:0222) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Oru tn 40;
 • Keskuse tee 6 katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:0890) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 5a;
 • Keskuse tee 1 katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:0026) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 8;
 • Keskuse tee 8 katastriüksuse (katastritunnus 85501:001:0578) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 9;
 • Koikküla alajaam katastriüksuse (katastritunnus 77901:001:0990) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 11.

Taotleda Valga valla munitsipaalomandisse:

 • Valga vallas Karula külas asuv maaüksus katastritunnusega 85501:001:0714 ja määrata selle aadressiks Valga vald, Karula küla, Kõomäe ning sihtotstarbeks 100% tootmismaa;
 • Valga vallas Lüllemäe külas asuv maaüksus katastritunnusega 85501:001:0564 ja määrata selle aadressiks Valga vald, Lüllemäe küla, Lauda ning sihtotstarbeks 100% elamumaa;
 • Valga vallas Unikülas asuv maaüksus katastritunnusega 85501:001:0850 ja määrata selle aadressiks Valga vald, Uniküla, Soosaare ning sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Võtta vastu eraisiku (viimane elukoht Maleva tn 1-20, Valga linn, Valga vald) pärandvara.

Lõpetada peremehetu ehitise hõivamise menetlus Valga vallas Lüllemäe külas Kullamäe põik 2 (katastritunnus 28902:002:1900) asuva ehitise osas.

Anda otsustuskorras tähtajatult eraisiku kasutusse:

 • Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Tsirguliina alevik, Kooli tn 2a-1 (üldpind 43 m²);
 • Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Tsirguliina alevik, Kooli tn 2a-6 (üldpind 43,4 m²).

Anda otsustuskorras kasutusse MTÜ-le Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes (registrikood 80099366) Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, Sepa tn 9-5 (üldpind 27,3 m²) järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg: 30.06.2022;
 • üürnik tasub üüri 1 euro üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub korteriomandiga seotud kõrvalkulud.

Kinnitada 28.10.2021 enampakkumiste läbiviimise komisjoni otsus ja võõrandada Valga Puu OÜ-le raieõigus Linnamets 5 maaüksusel summas 92 640 eurot koos käibemaksuga järgmistel eraldistel:

 • eraldis 219:  0,68 ha - 51 tm;
 • eraldis 220:  0,43 ha - 159 tm;
 • eraldis 221:  0,44 ha - 191 tm;
 • eraldis 227:  1,59 ha - 638 tm;
 • eraldis 228:  0,81 ha - 320 tm.

Võõrandada otsustuskorras tasuta Valga Vallavalitsuse hallatavale Valga Kaugõppegümnaasiumile lõhutud küttepuud munitsipaalmetsa maaüksustel teostatud raietest kogumahus 30 rm.

Võõrandada otsustuskorras raieõigust eraisikule munitsipaalmetsast küttepuude varumiseks maatükilt Linnamets 1, eraldistelt 172, koguses 9,641 tm, kogumaksumusega 134,76 eurot,  lisandub käibemaks.

Muuta Valga Vallavalitsuse 08.09.2021 korraldust nr 337 „Toidupäeva maksumuse kinnitamine Valga valla lasteaedades" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Kinnitada alates 1. septembrist 2021 toidupäeva maksumus Valga linna lasteaedades Buratino, Kaseke, Pääsuke ja Walko järgmiselt:

1.1. toidupäeva maksumus 2,94 eurot päeva kohta, millest Valga valla osalus on 1,36 eurot (hommikusöök 0,90 eurot, lõuna 0,37 eurot ja oode 0,09 eurot) ja lapsevanema osalus 1,58 eurot (hommikusöök 0 eurot, lõuna 1,13 eurot ja oode 0,45 eurot);".

Osaleda partnerina Koduandur OÜ poolt esitatavas projektis „Kohalikes omavalitsustes uudse lõimitud sotsiaalteenuse välja arendamine" aastatel 2021 – 2023 rahalise panusega 2700 eurot. Projektiga tagatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse kohustuse täitmine puudega isikule tema abivajadusest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks vastava abi korraldamisel.

Kutsuda tagasi sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu liikme kohalt Rena Hiob.

Eraldada reservfondist:

 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele tuletõkkeukse paigaldamiseks keldrikorruse tehnoruumidesse 965 eurot;
 • Valga Muuseumile tulekahju korral tegutsemise plaani, evakuatsiooniskeemi koostamise ja tuleohutusalase konsultatsiooni jaoks 1 782 eurot.

Vabastada Valgamaa Spordiliit (registrikood 80109509) Valga Spordihoone renditasu maksmisest 20% ulatuses seoses 6. novembril 2021. a toimuva XXII Alfred Neulandi mälestusvõistluse läbiviimisega.

Mitte eraldada toetust Valga Motoklubile (registrikood 80139404) seoses Eesti Meistrivõistluste, Jüri Raudsiku karika ja Sandman 2021 etapi kestvuskrossis korraldamisega.

Mitteeraldamise põhjus: Valga Motoklubile on Valga Vallavalitsuse 24.03.2021 korraldusega number 106 eraldatud spordiürituse korraldustoetust motokrossi korraldamiseks. Spordiüritust ei saanud läbi viia Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu ning taotlejal võimaldati kokkuleppe alusel kasutada eraldatud toetust sügisesel kestvuskrossil. Valga Motoklubi taotles antud võistluse jaoks toetust juurde, kuid taotlust ei esitatud tähtaegselt.

Väljastada kasutusluba Valga linn, Leiva tn 3 kinnistule (katastritunnus 85401:010:2200) püstitatud üksikelamule.