« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 06.07.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

 1. Otsustati korraldada ideekonkurss „Valga Vabaduse tänava arhitektuurivõistlus" ja moodustada riigihanke ideekonkurss viitenumbriga 252209 läbiviimise käigus laekunud ideekavandite võistlusülesande vastavuse kontrollimiseks ja hindamiseks žürii järgmises koosseisus:
 •   Monika Rogenbaum, Valga vallavanem;
 •   Lauri Drubinš, Valga Vallavolikogu esimees;
 •   Jiri Tintera, Valga valla arhitekt, Valga Vallavalitsus;
 •   Toomas Paaver, volitatud arhitekt-ekspert, tase 8;
 •   Juhan Rohtla, volitatud arhitekt-ekspert, tase 8;
 •   Grete Veskiväli, volitatud maastikuarhitekt, tase 7.
 1. Kinnitati 27. juuni 2022 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise (Valga vallale kuuluvad kümne bussipaviljoni reklaampinna eksponeerimise vitriinid) võitjaks Osaühing TSKN, (registrikood 16407933, asukoht Sõpruse tn 1-18, Valga linn). Pakkumise hind kõigi reklaampindade kohta on 501 eurot kuus ning kasutusse andmise tähtaeg 4 aastat.
 1. Kinnitati 2022. aasta I poolaastal noortega tegelevatele spordiklubidele eraldatava pearaha suuruseks 13,25 eurot noore kohta ühes kuus.
 1. Eraldati noortega tegelevatele spordiklubidele pearaha toetust järgmiselt:
 • mittetulundusühingule JALGPALLIKLUBI FC VALGA summas 1 908 eurot;
 • mittetulundusühingule Jalgpalliklubi FC WARRIOR summas 4 611 eurot;
 • mittetulundusühingule Käsipalliklubi KÄVAL summas 3 021 eurot;
 • mittetulundusühingule Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa summas 2 067 eurot;
 • mittetulundusühingule Mittetulundusühing „Motoklubi K&K" summas 1 113 eurot;
 • mittetulundusühingule mittetulundusühing NAHKKINNAS summas 954 eurot;
 • mittetulundusühingule MTÜ Spordiklubi 1Piir summas 2 067 eurot;
 • mittetulundusühingule MTÜ Yess summas 4 531,50 eurot;
 • mittetulundusühingule Spordiklubile „Maret-Sport" summas 3 577,50 eurot;
 • mittetulundusühingule VALGA MOTOKLUBI summas 1 828,50 eurot;
 • mittetulundusühingule Valga Spordiklubi summas 2 146,50 eurot;
 • mittetulundusühingule Võrkpalliklubi Viktooria summas 5644,50 eurot. 
 1. Otsustati mitte eraldada noortega tegeleva spordiklubi pearahade toetust Spordiklubile Valga Laskurklubi kuna spordiklubi on varasemalt 2022. aastaks saanud spordiklubi tegevustoetust. Spordiklubi tegevustoetust eraldatakse Valga vallas tegutsevatele harrastusspordiklubidele, kellel ei ole noorte treeningrühmi.
 1. Mitte eraldada toetust tähtpäevaga 6. juuni 2022 esitatud huvitegevuse toetusfondi taotlustele:
 • mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI FC VALGA ;     
 • Mittetulundusühing Urban Style Valga klubi;         
 • mittetulundusühing VALGA MOTOKLUBI;          
 • Mittetulundusühing Kati Laulustuudio;        
 • Mittetulundusühing MTÜ Valga Ukraina Selts „Kalyna";   
 • Kohaliku omavalitsuse hallatav asutus Valga Põhikool.      
 1. Eraldati huvitegevuse toetusfondist toetust 49 699 eurot alljärgnevalt:
 • Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa                                 4900 eurot
 • Mittetulundusühing Kungla                                                            1600 eurot
 • Mittetulundusühing Valga Spordiklubi                                           1080 eurot
 • Mittetulundusühing Spordiklubi „Maret-Sport"                               5125 eurot
 • Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA         10 000 eurot
 • Mittetulundusühing Valga Saalihoki Klubi                                      4307 eurot
 • Mittetulundusühing Jalgpalliklubi FC WARRIOR                         2500 eurot
 • Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"                                           10 837 eurot
 • Mittetulundusühing Võrkpalliklubi Viktooria                                  6250 eurot
 • Mittetulundusühing käsipalliklubi KÄVAL                                    3100 eurot
 1. Mitte eraldada Mittetulundusühing Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Valga Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Kogudusele "Lootus" 2022. aasta tegevuskulude katteks sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetust.
 1. Avalikule väljapanekule suunati Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke ja Valga Lasteaed Walko arengukavad aastateks 2022 2024.
 1. Reservfondist eraldati:
 • Tanel Visnapile toetust 1500 eurot XXIV kurtide suveolümpiamängudel Caxias do Sulis saavutatud kaugushüppe kuldmedali ja kõrgushüppes saavutatud pronksmedali eest;
 • Tanel Visnapi treener Raimond Lutsule toetust 750 eurot seoses Tanel Visnapi saavutustega XXIV kurtide suveolümpiamängudel;
 • Valga Avatud Noortekeskusele J. Kuperjanovi tn 9 energiaauditi koostamiseks 5982 eurot;
 • Valga Avatud Noortekeskusele J. Kuperjanovi tn 9 ahjude remondiks (Päästeameti ettekirjutuse täitmiseks) 1000 eurot;
 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele soojussõlme UTILITAS AS nõuetele vastavusese viimiseks 600 eurot; 
 • Puiestee tn 8, Valga linn, Kungla tn 12 Valga linn ja Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe tulekahju korral tegutsemise plaanid ja tulekahju korral tegutsemise õppusteks 2475 eurot;
 • Laatre sotsiaalmaja korteri remondiks 3780 eurot;
 • Matti Mõtsale Valga EPT mälestuste raamatu väljaandmiseks 1000 eurot.

11. Moodustati Valga lasteaed Kaseke direktori töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

Komisjonil on õigus komisjonisse töösse kaasata eksperdina Maila Rajamets.

  • esimees asevallavanem Maarja Mägi;
  • aseesimees haridusspetsialist Tiina Lall;
  • liikmed:    
   • Valga lasteaed Kasekese hoolekogu esindaja Ereli Sarv;
   • Valga lasteaed Kaseke töötajate esindaja Liina Abolin;
   • vallavalitsuse liige Marek Mekk.

12. Moodustati kultuuri- ja haridusteenistuse logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees asevallavanem Maarja Mägi;
 • liikmed:      
  • haridusspetsialist Tiina Lall;
  • sotsiaalpedagoog Maila Sarap.