« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 07.07.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 07.07.2021 istungil otsustati:

Väljastada:

 • osaline kasutusluba Valga vallas Hargla külas Hargla kool kinnistul (katastritunnus 77901:001:0145) asuva ümberehitatud koolihoone (ehitisregistri kood 120554982);
 • osaline kasutusluba Valga vallas Väheru külas Garaaži kinnistul (katastritunnus 28902:001:1392) asuvale ümberehitatud jahimajale (ehitisregistri kood 111029793);
 • kasutusluba Valga vallas Paju külas Lauda kinnistule (katastritunnus 82001:002:0521) püstitatud tahkesõnnikuhoidlale (ehitisregistri kood 121270311).

Kinnitada noortega tegelevatele spordiklubidele eraldatava pearaha suuruseks 2021. aasta I poolaastal 15,25 eurot noore kohta ühes kuus.

Eraldada noortega tegelevatele spordiklubidele pearahad alljärgnevalt:

 • JALGPALLIKLUBILE FC VALGA (registrikood 80414603) - 3 019,50 eurot;
 • Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) - 5 764,50 eurot;
 • Käsipalliklubile KÄVAL (registrikood 80093174) - 4 117,50 eurot;
 • Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302) - 2 379 eurot;
 • Mittetulundusühingule „Motoklubi K&K" (registrikood 80279128) - 1 372,50 eurot;
 • Mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358) - 457,50 eurot;
 • Spordiklubile „Maret-Sport" (registrikood 80072611) - 3 751,50 eurot;
 • VALGA MOTOKLUBILE (registrikood 80139404) - 2 013 eurot;
 • Valga Saalihoki Klubile (registrikood 80254045) - 1 372,50 eurot;
 • Valga Spordiklubile (registrikood 80134453) - 2 379 eurot;
 • Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991) - 6 771 eurot.

Määrata

 • Tõlliste külas Tootmisbaasi maaüksuse (katastritunnus 82001:001:1640; pindala 12,52 ha; 100% tootmismaa), Uigu maaüksuse (katastritunnus 82001:001:0682; pindala 16,75 ha; 100% maatulundusmaa) ja Uigu maaüksuse (katastritunnus 82001:001:0681; pindala 32,71 ha; 100% maatulundusmaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
  • Valga vald, Tõlliste küla, Tootmisbaasi, 100% tootmismaa;
  • Valga vald, Tõlliste küla, Uigu, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Tõlliste küla, Uigu, 100% maatulundusmaa.
 • Lilleoja maaüksuse (katastritunnus 28902:001:1081; pindala 7,39 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
  • Valga vald, Väheru küla, Lilleoja, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Väheru küla, 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee, 100% transpordimaa.
 • Lilleoja maaüksuse (katastritunnus 28902:001:1082; pindala 2181 m2; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
  • Valga vald, Väheru küla, Lilleoja, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Väheru küla, 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee, 100% transpordimaa.

Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel:

 • Valga vallas Sooru külas Kesk tn 19/4 maaüksuse osas;
 • Valga vallas Valga linnas Tartu tn 19 maaüksuse osas.

Määrata liikluspinnale kohanimi jägnevalt:

 • Valga vallas Jaanikese külas asuval teel - Kelli tee (pikkusega ligikaudu 385 m);
 • Valga vallas Õru alevikus asuval teel - Valga tee (pikkusega ligikaudu 350 m.

Muuta Valga Linnavalitsuse 07.09.1994 korralduses nr 454 „Valga linna tänavate nimekirja kinnitamine" esitatud järgnevate tänavate ruumikujusid:

 • Leiva tänav;
 • Luha tänav;
 • Männiku tänav;
 • Kevade tänav;
 • Suve tänav.

Määrata liikluspinnad Valga vallas Valga linnas asuvatele teedele järgnevalt:

 • Suve põik, pikkusega ligikaudu 85 m;
 • Lohu tänav, pikkusega ligikaudu 150 m;
 • Tamme tänav, pikkusega ligikaudu 190 m.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil:

 • Valga maakonnas Valga vallas Jaanikese külas asuvate katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt:
 • Kelli-2 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0151) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 2;
 • Tiigi 1 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0003) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 2a;
 • Kelli 3 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0540) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 3;
 • Kelli maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0340) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 3a;
 • Tartu tänav 113 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0640) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 3b;
 • Kelli 5 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0611) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 5;
 • Kelli 6 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0600) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 5a;
 • Kelli 7 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0612) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 7;
 • Kelli 4 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0620) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli tee 7a;
 • Valga vallas Õru alevikus asuvate katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt:
 • Kullipesa maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0491) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Valga tee 1;
 • Kurepesa maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0470) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Valga tee 3//Kurepesa;
 • Tihase maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0460) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Valga tee 5.
 • Valga maakonnas Valga vallas Valga linnas asuvate katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt:
 • Leiva tänav 9 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:2060) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Suve põik 4;
 • Leiva tänav 7 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:0670) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Suve põik 6;
 • Luha tänav 9 maaüksuse (katastritunnus 85401:008:0981) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lohu tänav 2;
 • Luha tänav 7 maaüksuse (katastritunnus 85401:008:0971) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lohu tänav 4;
 • Luha tänav 5 maaüksuse (katastritunnus 85401:008:1160) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lohu tänav 6;
 • Piirimäe maaüksuse (katastritunnus 85401:001:0221) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lohu tänav 1;
 • Luha tänav 6 maaüksuse (katastritunnus 85401:008:0982) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lohu tänav 3;
 • Luha tänav 4 maaüksuse (katastritunnus 85401:008:0972) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lohu tänav 5;
 • Suve tänav 10 maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0973) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kevade tänav 14;
 • Suve tänav 19 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:2140) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kevade tänav 19;
 • Suve tänav 17 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:0250) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kevade tänav 17;
 • Suve tänav 15 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:0290) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kevade tänav 15;
 • Suve tänav 11 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:1160) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kevade tänav 11;
 • Männiku tänav T1 maaüksuse (katastritunnus 85401:013:0003) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tamme tänav;
 • Männiku tänav 2 maaüksuse (katastritunnus 85401:013:0561) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tamme tänav 8;
 • Männiku tänav 2a maaüksuse (katastritunnus 85401:013:0562) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tamme tänav 6;
 • Männiku tänav 4 maaüksuse (katastritunnus 85401:013:0530) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tamme tänav 2;
 • Männiku tänav 4a maaüksuse (katastritunnus 85401:013:0630) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tamme tänav 4;
 • Männiku tänav 5 maaüksuse (katastritunnus 85401:013:0570) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tamme tänav 3.

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks:

 • Elektrilevi OÜ-le (registrikood 11050857 Valga linnas Tuule tänavale (85401:009:0013). Pindala ligikaudu 24 m2;
 • Enefit Connect OÜ-le (registrikood 16130213) alljärgnevatele kinnistutele sidekaabli paigaldamiseks:
  • Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 7a (82001:001:0422). Pindala ca 59 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 7b (85501:001:0934). Pindala ca 45 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Laare park (82002:001:0064). Pindala ca 171 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Metsaääre tn (82001:001:0427). Pindala ca 30 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Muru tn 5 (85501:001:0576). Pindala ca 14 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Muru tn (82001:001:0428). Pindala ca 30 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Pargi tn L1 (85501:001:0556). Pindala ca 148 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Pargi tn (82001:001:0431). Pindala ca 327 m2;
  • Valga vald, Laatre alevik, Uus tn (82001:001:0432). Pindala ca 207 m2; 
  • Valga vald, Õru alevik, Aida tn 8 (94301:001:0086). Pindala ligi 45 m2;
  • Valga vald, Õru alevik, Ringtee 5 (94302:002:1360). Pindala ligi 18 m2.

Kinnitada oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise nr 157760707 (AllePal OÜ 25.06.2021 protokoll) tulemused ja võõrandada korteriomand Allika tn 5-36 (registriosa nr 384740, asukoht Valga vald, Valga linn, Allika tn 5-36) lõpphinnaga 14 550 eurot ettevõttele A.Karuse Aktsiaselts (10136491).

Edastada Valga Vallavolikogu istungile eelnõud:

 • otsus „Valga Vallavolikogu 2. märts 2018 otsuse nr 29 „Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine" muutmine";
 • otsus „Vallavara otsustuskorras võõrandamine";
 • otsuse „Osaluse lõpetamine Ühismajandamise OÜs";
 • loa küsimine järgmiste riigihangete korraldamiseks:
  • „Õru Lasteaed-Algkooli küttesüsteemi ehitamine";
  • „Valga Priimetsa Kooli spordihoone ehitamine";
  • „Omanikujärelevalve teenuse ostmine Valga Priimetsa Kooli spordihoone ehitamisel".

Suunata Valga Vallavolikogu istungile I lugemiseks Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve kogumahus 194 152 eurot.

Eraldada projektide omaosaluse realt Leader projekti „Tõlliste piirkonna liikumisvõimaluste mitmekesistamine" omaosaluse katteks 891 eurot.

Alustada järelevalvet MTÜle Liivimaa Koolituskeskus huvitegevuse toetusfondist eraldatud toetuse kasutamise ning esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.

Jaotada kogukonna arenguks suunatud eelarve vahendid 2021. aastal järgmiselt:

 • III ja IV projektitoetuse taotlusvoorude toetussummad alljärgnevalt:
 • III taotlusvoor – 10 000 eurot;
 • IV taotlusvoor – 10 000 eurot.
 • Kinnitada kogukonnakomisjoni halduskuludeks, külavanemate ja kogukonna võrgustiku arendamiseks ning kogukonna ühis- ja maineprojektideks 2 560 eurot. Antud vahendeid võib vajadusel kasutada ka projektitoetusteks.

Eraldada reservfondist Õru Lasteaed-algkoolile 377 eurot äikesega kahjustada saanud valvesignalisatsiooni taastamistöödeks.

Jätta rahuldamata Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest täiendavalt üks taotlus.