« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 08.06.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 08.06.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Võõrandada Valga Vallavalitsuse hallatavatele asutustele munitsipaalmetsast otsustuskorras tasuta lõhutud küttepuid järgnevalt:

 • Valga Avatud Noortekeskusele maatükilt Väike-Stoke, eraldistelt 13 ja 16, mahuga 60rm ning pikkusega 50cm;
 • Õru Lasteaed-Algkoolile maatükilt Väike-Stoke, eraldistelt 13 ja 16 ning maatükilt Siidre 50rm ning pikkusega kuni 50cm.

Rahastada tähtpäevaga 20. mai 2021. a esitatud kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotlused kogusummas 10 161 eurot järgmiselt:

 • Lüllemäe Rahvaõpistu - Karula Kihelkonnapäevad: 1 600 eurot;
 • mittetulundusühing Sõsarad - Abruka Etnomöll: 700 eurot;
 • Rahvatantsuselts Sikutajad - Sikutajate rühma naistele puuduolevate esinemisrõivaste hankimine          : 845 eurot;
 • mittetulundusühing Kungla - Dreambandi kahe loo salvestamine: 450 eurot;
 • mittetulundusühing Kungla - muusikali „Rapuntsel" lavastamine: 1 600 eurot;
 • Mittetulundusühing Joude - Tsirgufest 2021: 2 366 eurot;
 • Segakoor Rõõm - Transpordikulu Vaba Rahva Laul Rakveres: 400 eurot;
 • Tramburai ja Bamba MTÜ - Roosiaiapidu koos Anne Veskiga Kaagjärve mõisas: 2 200 eurot.

Mitte eraldada toetust järgmistele tähtpäevaga 20. mai 2021 esitatud kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotlustele:

 • EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus: Tänukontsert Laatre kirikus;    
 • Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Valga Kogudus: EKNK Valga koguduse sünnipäev;
 • Seltsing Käblik: Fotonäitus Valga vald - looduse pärlikee;     
 • Mittetulundusühing Stuudio JOY: Stuudio JOY 25. videoprojekt.          

Eraldada reservfondist Hargla Maakultuurimajale 3 000 eurot soojuspumba ostmiseks ja paigaldamiseks.

Edastada Valga vallavolikogu 21.06.2021 istungile:

 • otsuse „Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu;
 • määruse „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" eelnõu;
 • määruse „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord" eelnõu;
 • otsuse „Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent" korraldamiseks," eelnõu.

Istungil arutati:

 • Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve (vallavalitsus suunab lisaeelarve vallavolikogu 21.06.2021 istungile);  
 • koostööprotokoll „Valga Kaugõppegümnaasiumi liitmine Valgamaa Kutseõppekeskuse õppetööga";
 • rahvaalgatus „Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana" (vallavalitsus suunab rahvaalgatuse teksti koos selgitustega vallavolikogu 21.06.2021 istungile informatsiooniks).